Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.24. Vedlegg 4. Estimering av tidlig mortalitet hos pasienter over 70 år som får intensiv induksjonsbehandling for AML (Kantarjian et al., 2010)

Man undersøkte 446 pasienter med alder over 70 år som ble behandlet med intensiv cytarabin-basert kjemoterapi. Tidlig induksjons-relatert mortalitet ble definert som død innen 8 uker etter start av kjemoterapi. I multivariat-analyse identifiserte man 4 risikofaktorer:

  • Alder over 80 år
  • Kompleks karyotype (≥3 avvik)
  • Redusert performance status (2–4 ECOG score)
  • Nyresvikt (S-kreatinin 115 μmol/l)

Antall risikofaktorer

% pasienter i denne gruppen

% pasienter tidlig død

0

28 %

16 %

1

40 %

31 %

2

23 %

55 %

≥3

9 %

71 %

Siste faglige endring: 23. desember 2021