Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1. Utredning og diagnostikk ved akutt myelogen leukemi

For sikker diagnostikk av akutt myelogen leukemi (AML) kreves:

  • Morfologisk undersøkelse av beinmargsutstryk etter MGG farging.
  • Flowcytometrisk undersøkelse av beinmarg, alternativt cytokjemisk farging.
  • For diagnosen akutt promyelocyttleukemi kreves funn at translokasjonen t(15;17)(q24.1;q21.2) eller funksjonsprodukt PML-RARα påvises.

Hos pasienter der man vurderer å gi AML rettet behandling (både intensiv induksjonsbehandling men også leukemi-stabiliserende kjemoterapi) kreves:

  • Cytogenetisk undersøkelse av beinmargceller
  • Molekylærgenetisk undersøkelser av leukemicellene.
  • Hos pasienter der intensiv kjemoterapi eller allogen stamcelletransplantasjon anbefales NGS-analyse av myeloide fokusgener (myeloid panel)
  • AML diagnostikk skal skje ved eller i samarbeid med universitetssykehus.
  • Man benytter European Leukemia Nets som grunnlag for den prognostiske vurderingen av pasienter med AML.
  • For alle pasienter som er kandidat for intensiv kjemoterapibehandling bør pasient, deres søsken og foreldre vevstypes (evidensgrad D).

Siste faglige endring: 23. desember 2021