Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 2. EBMT score (Gratwohl et al., 2009)

Denne risikovurderingen supplerer HCT-CI klassifiseringen ved å vektlegge transplantasjons-assosierte faktorer Risikoen assosiert med EBMT-score representerer derfor delvis/hovedsa­kelig en tilleggsrisiko i forhold til HCT-CI vurderingen. Tabellene nedenfor viser (i) hvilke faktorer og hvordan de vektlegges, (ii) definisjon av sykdomsstadium for de vanligste sykdommene, og (iii) hvordan poengene gjenspeiler mortalitetsrisiko.

EBMT SCORE

Risikoparameter

Poeng

Pasientens alder

<20 år

20–40 år

>40 år

 

0

1

2

Donortype

HLA-identisk søskengiver

Annen donor

 

0

1

Kjønnskombinasjon pasient-giver

Kvinnelig giver til mannlig pasient

Annen

 

1

0

Tid fra diagnose til transplantasjon

<12 mnd

>12 mnd

 

0

1

Sykdomsstadium

Tidlig

Intermediær

Sein

 

0

1

2

DEFINISJON AV SYKDOMSTADIUM I EBMT SCORE

Sykdom

Tidlig

Intermediær

Sein

Akutt leukemi

Første komplette remisjon

Andre komplette remisjon

Alle andre stadier

Myelodysplastisk syndrom

Ubehandlet eller i første komplette remisjon

Andre remisjon eller partiell remisjon

Alle andre stadier

KML

Første kroniske fase

Alle stadier unntatt første kroniske fase og blastkrise

Blastkrise

Non-Hodgkins lymfom og myelomatose

Ubehandlet eller første komplette remisjon

Andre komplette remisjon, partiell remisjon, stabil sykdom

Alle andre stadier

Basert på klassifiseringen er det mulig å oppnå maksimalt 7 poeng for høyrisiko-pasienter. Ut fra totaldata kan man anslå at transplantasjonsrelatert mortalitet basert på denne klassifi­seringen blir:

EBMT RISIKO

Poeng

Forventet mortalitet (%)

0

12

1

16

2

26

3

30

4

37

5

41

6, 7

45

Siste faglige endring: 23. desember 2021