Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.23. Vedlegg 3. RIC-score (Versluis et al., 2015)

Dette systemet inkluderer parametre både fra HCTI-CI og EBMT score og med en differensiert vektlegging av parametrene. Systemet bygger på en undersøkelse av AML-pasienter trans­plantert med redusert kondisjonering i første remisjon, medianalder 58 år (variasjonsbredde 20–76 år).

Parameter

Definisjon

Poeng

Infeksjon

Krever kontinuering av antibiotika etter transplantasjonen

1

Lungesykdom

DLco og/eller FEV1≤65 % eller dyspne i hvile eller behov for oksygen

1

Ubeslektet giver

Matched unrelated donor

1

Donor CMV

Donor CMV IgG serologi positiv

1

Leversykdom

Cirrhose, bilirubin >1.5 ganger øvre normalgrense, ASAT/ALAT >2.5 ganger øvre normalgrense

1

Tid til transplantasjon

Tid fra diagnose til transplantasjon ≥6 måneder

1

Ulcussykdom

Behandlingskrevende

2

Inflammatorisk tarmsykdom

Chrons sykdom eller ulcerøs kolitt

2

Hjerteklaffsykdom

Alle klaffesykdommer unntatt mitralprolaps

2

Psykiatrisk sykdom

Depresjon eller angst som krever psykiatrisk konsultasjon eller behandling

2

Alder

≥60 år

2

Arytmi

Atrieflimmer eller flutter, syk sinusknute-syndrom, ventrikkelarytmi

2

Pasient CMV

Pasient CMV IgG serologi positiv

2

Overvekt

Pasient med body mass index >35 kg/m2

2

Rheumatisk sykdom

SLE, rheumatoid artrit, polymyosit, MCTD, polymyalgia rheumatica

2

Nyresykdom

S-kreatinin> 177 μmol/L, dialyse eller tidligere nyretransplantasjon

2

For å estimere risiko for transplantasjonsrelatert mortalitet kan følgende tabell benyttes:

Poeng

Transplantasjonsrelatert mortalitet

Totaloverlevelse

0–3

8 %

69 %

4–6

17 %

60 %

≥7

38 %

43 %

Siste faglige endring: 23. desember 2021