Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.20. Behandling av pasienter med høyrisiko APL

For høyrisiko APL foreligger det så langt ingen studier som direkte sammenligner ATRA og ATO med kombinasjons av cytostatika. Apollo studien er en pågående randomisert studie der resultatene forventes først å foreligge etter 2022. Imidlertid viser flere observasjonelle studier at ATRA og ATO gir like god overlevelse som ATRA og høydose kjemoterapi. ELN sidestiller nå disse to behandlingsformene (Sanz et al., 2019). Grunnet toksisitet assosiert med ATRA og cytostatika anbefales nå ATRA og ATO med tillegg av 4 dose antracyclin

ATRA, ATO og idarubicin

Dette regimet stammer fra en enarmet australsk studie (Iland et al., 2012). Resultatene i denne studien er gode og sammenlignbare med kjemoterapi kombinert med ATRA/kjemoterapi. Behandlingen består av en induksjonskur, 2 påfølgende konsolideringskurer og en avsluttende vedlikeholdsbehandling.

Tabell 4.9: Behandling av høyrisiko APL basert på ATRA, ATO og idarubicin

Tabell 4.9: Behandling av høyrisiko APL basert på ATRA, ATO og idarubicin

Induksjonskur

Medikament

Dosering

Dag

Peroralt

 

 

ATRA

45 mg/m2/dag fordelt på to doser daglig

Dag 1–36

Intravenøst

 

 

ATO

0,15 mg/kg

Dag 9–36

Idarubicin; i alt 4 dagsdoser dosert etter alder

Alder

Dose

<60 år

12 mg/m2/dag

61–70 år

9 mg/m2/dag

>70 år

6 mg/m2/dag

 

Dag 2, dag 4, dag 6, dag 8

Konsolideringskur 1

Medikament

Dosering

Dag

Peroralt

 

 

ATRA

45 mg/m2/dag fordelt på to doser daglig

Dag 1–28

Intravenøst

 

 

ATO

0,15 mg/kg/dag

Dag 1–28

Konsolideringskur 2

Medikament

Dosering

Dag

Peroralt

 

 

ATRA

45 mg/m2/dag fordelt på to doser daglig

Dag 1–7, 15–21 og 29–35

Intravenøst

 

 

ATO

0,15 mg/kg/dag

Dag 1–5, 8–12, 15–19, 22–26 og 29–33.

Vedlikeholdsbehandling som skissert over (tabell 4.9).

ATRA, ATO og Gemtuzumab-ozogamicin

For pasienter med absolutt kontraindikasjon mot antracycliner kan man vurdere behandling med ATRA, ATO og gemtuzumab-ozogamicin etter AML-17 protokollen (Ravandi et al., 2009). Behandlingen er da lik som skissert for lavrisiko APL, men kun med tillegg av en infusjon av gemtuzumab-ozogamicin 6 mg/kg i løpet av de første 4 dagene av induksjonskuren.

Det er ikke anbefalt at man behandler høyrisiko APL etter behandling med ATRA og ATO som skissert for lavrisiko APL grunnet økt risiko for både differensieringssyndrom og hyperleuko­cytose. Det anbefales profylaktisk behandling med steroider som angitt over.

Anbefalinger:

Behandling av pasienter med høyrisiko APL:

  • Pasienter med høyrisiko sykdom anbefales ATRA/ATO med tillegg av 4 doser idarubicin. Hos pasienter med kontraindikasjon mot antracyclin gis en dose gemtuzumab ozogamicin.
  • Pasienter med høyrisiko sykdom skal følges hver 3. måned i 1 år etter avsluttet sykdom med MRD, så hver 6. måned i 2 år. MRD måles i benmarg.

Siste faglige endring: 23. desember 2021