Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Behov for jordmødre

I dette siste kapitlet vil vi presentere statistikk og innspill som belyser behovet for jordmødre. Dette inkluderer utlyste stillinger som jordmor (NAV), estimert mangel på jordmødre (NAV), innspill fra de regionale helseforetakene, resultater fra Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene fra 2019, rapporteringer fra statsforvalterne, framskrevet tilbud og etterspørsel (SSB), framskrevne fødselstall (SSB), relevante funn og anbefalinger fra rapporten Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem og innspill og medlemsundersøkelse fra Jordmorforbundet NSF og Den norske jordmorforening.

4.1. Utlyste stillinger som jordmor (NAV)

4.2. Estimert mangel på jordmødre (NAV)

4.3. Innspill fra de regionale helseforetakene (RHF) om behovet for jordmødre

4.4. Jordmødre i Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene

4.5. Situasjonen for jordmødre i kommunene - innspill fra statsforvalterne

4.6. Framskrevet tilbud og etterspørsel etter jordmødre (Helsemod)

4.7. Endringer i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning

4.8. Innspill og medlemsundersøkelser fra jordmødrenes organisasjoner

Siste faglige endring: 01. juni 2022