Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.5Situasjonen for jordmødre i kommunene - innspill fra statsforvalterne

Jordmødre har til nå vært lite omtalt i statsforvalternes9 vurderinger av kompetanse- og rekrutteringssituasjonen innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene. I tildelingsbrevet for 2020 ble statsforvalterne bedt om å følge med på at kommunene har nødvendig dekning av blant annet jordmor i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. I statsforvalternes årsrapporter for 2020 kommer det fram at flere statsforvaltere ikke har kunnet prioritere systematisk kartlegging av situasjonen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten under covid-19-pandemien. Her følger en oppsummering av vurderinger fra statsforvalterne om situasjonen for jordmødre. 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark peker på at antall stillinger [for helsepersonell generelt] i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har økt i de fleste kommunene de seneste årene på grunn av tilskuddsordningen, men at det er vanskelig å rekruttere den aktuelle kompetansen, som for eksempel helsesykepleiere, men også fysioterapeuter, psykologer og jordmødre.

Statsforvalteren i Trøndelag melder om at én av tre kommuner (34,2 prosent) melder om en bekymringsfull kompetanse- og rekrutteringssituasjon generelt i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Jordmødre omtales ikke spesifikt, men kommuner rapporterer om "mangel på alle typer kjernepersonell i tjenesten". De skriver at en del av kommunene som har utfordringer med kompetanse og rekruttering har mottatt tilskuddsmidler for å bedre situasjonen, og at det har resultert i noe bedring, men at det tydeligvis ikke er nok.

Statsforvalteren i Nordland skriver at det for mange av kommunene med få innbyggere er en utfordring at de ikke lykkes med komme over det som ser ut til å være terskelverdier for attraktive arbeidsplasser/arbeidsmiljø. De skriver videre at få av de som i dag er ferdig med sin profesjonsutdanning ønsker å jobbe på en måte som ikke gir mulighet for å ha et robust fagmiljø rundt seg, og at dette både handler om kompleksiteten og tverrfagligheten som i dag forventes av alle aktører (sykepleiere, jordmødre, helsesykepleiere, (kommune-)psykologer, leger, fysioterapeuter m. fl.) og det handler om muligheten for å ha et normalt familieliv ved siden av jobben.

I tildelingsbrevet for 2021 bes statsforvalterne "gi en kortfattet vurdering av kompetanse- og rekrutteringssituasjonen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder en vurdering av hvordan koronasituasjonen har påvirket kommunenes lovpålagte tilbud til gravide, barn og unge". Denne type rapporteringer fra statsforvalterne vil bidra til å styrke kunnskapsgrunnlag om situasjonen i kommunene.

 

9 Statsforvalterne ble til og med 2020 omtalt som fylkesmenn. Vi benytter her for enkelthets skyld det nye begrepet også når det viser til tildelingsbrev og innspill fra før navneendringen i 2021.

Siste faglige endring: 22. november 2021