Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Utlyste stillinger som jordmor (NAV)

NAV publiserer månedlig statistikk på ledige stillinger som enten blir meldt til NAV-kontorene som oppdrag, registrert av arbeidsgiver på nav.no eller offentliggjort i media. Sammenlignbar statistikk finnes f.o.m. januar 2018. I statistikken som publiseres på nav.no er stillinger som jordmor slått sammen med stillinger som sykepleier, spesialsykepleier og vernepleier, og Helsedirektoratet har derfor bedt NAV om og fått tilsendt statistikk for utlyste stillinger fordelt på de ulike yrkene.

Figur 22 viser at antall utlyste jordmorstillinger har økt tydelig fra 2018 og fram til oktober 2021. Allerede ved utgangen av oktober 2021 er antall stillinger i 2021 langt over nivået for antall utlyste stillinger i hele 2020.

Ledige (utlyste) stillinger som jordmor. 2018-2021.
Figur 22. Ledige (utlyste) stillinger som jordmor. 2018-2021.

Kilde: NAV. Statistikk mottatt fra NAV.

 

Siste faglige endring: 22. november 2021