Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Estimert mangel på jordmødre (NAV)

NAV gjennomfører hvert år sin bedriftsundersøkelse, der de kartlegger etterspørsel etter og mangel på arbeidskraft. Virksomhetene blir spurt om de har mislyktes med å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, om de har måttet ansette noen med annen kompetanse, og om årsaken er mangel på kvalifiserte søkere. Basert på svarene estimeres en mangel på de ulike yrkene. Det skilles ikke mellom deltids- og heltidsstillinger. For mer informasjon om undersøkelsen og metoden som benyttes, se NAVs nettsider7. Merk at undersøkelsen for 2020 ble gjennomført tidlig i 2020, før covid-19-pandemien kom til Norge, mens undersøkelsen for 2021 ble gjennomført i februar-mars i 2021.

NAV estimerte i 2021 en mangel på ca. 132 jordmødre. Det er en betydelig usikkerhet rundt estimatet. NAV oppgir konfidensintervaller, og reell mangel vil med 95 prosent sannsynlighet ligge mellom 43 og 212 jordmødre. Estimatet er basert på en rapportert mangel på totalt 25 jordmødre, samtlige innen "alminnelige somatiske sykehus", med ett unntak (mangel på én jordmor innen "offentlig administrasjon").

Figur 23 viser en økende mangel på jordmødre de siste tre årene sammenlignet med årene før. I 2019 ble det estimert en mangel på ca. 183 jordmødre, men da var usikkerheten svært høy, som det kommer fram av figuren, og estimatet var nedjustert i 2020. Da ble det estimert en mangel ca. 80 jordmødre, med langt mindre usikkerhet (estimatet var basert på en faktisk rapportert mangel på 15 jordmødre). Det var ingen respondenter som meldte om rekrutteringsutfordringer i 2016 eller 2018, og estimert mangel er derfor 0. Dette innebærer ikke nødvendigvis at det ikke var rekrutteringsutfordringer noe sted, men at de ikke ble fanget opp av undersøkelsen, som omfatter et utvalg virksomheter.

Estimert mangel på jordmødre. NAV. 2014-2021.
Figur 23. Estimert mangel på jordmødre. NAV. 2014-2021.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelser. Disse estimatene avviker noe fra estimatene som offentliggjøres i NAVs rapporter, der estimatene rundes av til nærmeste hele 50-tall.

 

Siste faglige endring: 31. mai 2022