Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Oppfølging av hjemmeboende personer med demens etter diagnose

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal være helhetlige og koordinerte, dette gjelder også for personer med demens. Nasjonal faglig retningslinje om demens sier at alle personer med demens og deres pårørende bør ha en fast kontaktperson i kommunen. Dette kan være en person fra hukommelsesteam/demensteam, en person fra hjemmebaserte tjenester eller en annen ansatt i kommunen. Kommunen skal tilby individuell koordinator til personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, dette gjelder også for personer med demens. Om tjenestemottaker ønsker det, skal en Individuell plan (IP) utarbeides.

6.1. Oppfølging etter diagnose

6.2. Rett til koordinator og individuell plan

6.3. Brukeropplæring

6.4. Støttekontakt og samarbeid med frivillige

6.5. Samtykkekompetanse

6.6. Verge

Siste faglige endring: 14. juni 2023