Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Tilbud til pårørende til personer med demens

I henhold til Nasjonal faglig retningslinje om demens skal pårørende til personer med demens motta tilbud om tilrettelagt informasjon og oppfølging, i tråd med gjeldende rett.

7.1. Rutiner for å kartlegge pårørendes behov for nødvendig pårørendestøtte

7.2. Avlastning til pårørende

7.3. Pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens

7.4. Andre tilbud til pårørende

Siste faglige endring: 14. juni 2023