Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.1Rutiner for å kartlegge pårørendes behov for nødvendig pårørendestøtte

Kommunene har etter helse- og omsorgstjenesteloven en plikt til å ha tilbud om nødvendig pårørendestøtte til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, blant annet i form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad. Pårørende til hjemmeboende personer med alvorlig demens vil ofte vurderes som personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. Rutiner for å kartlegge pårørendebelastning og behov kan bidra til at kommunen ivaretar plikten til å tilby nødvendig pårørendestøtte.

Av de 327 kommunene som deltok i kartleggingen oppga 257 kommuner (78,6 %) at de har etablert rutiner for å kartlegge pårørendes behov for nødvendig pårørendestøtte. Av kommunene med etablerte rutiner oppga 229 kommuner (89,1 %) at rutinene omfatter vurdering av behov for opplæring og veiledning, 253 kommuner (98,4 %) at de omfatter vurdering av behov for avlastningstiltak, og 219 kommuner (85,2 %) at de omfatter vurdering av behov for omsorgsstønad. Tallene er sammenlignbare med de som ble rapportert ved kartleggingen i 2018 da 74,2 % av kommunene da oppga å ha rutiner for å kartlegge behov for nødvendig pårørendestøtte.

Nytt i denne kartleggingen var at kommunene ble spurt om de har rutiner for å tilby bistand til å vurdere økonomiske forhold hos yngre personer med demens eller hos dem som har mindreårige barn. Kun 50 kommuner (15,3 %) svarte bekreftende på at de har slike rutiner.

Siste faglige endring: 14. juni 2023