Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.5Samtykkekompetanse

Det var 275 kommuner (84,1 %) som rapporterte at de hadde rutiner eller ordninger for å sikre vurdering av samtykkekompetanse for personer med demens som fikk helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Rutinen gjaldt i hukommelsesteam/demensteam hos 162 av disse kommunene (58,9 %), i hjemmebaserte tjenester hos 226 kommuner (82,2 %), og i sykehjem hos 263 kommuner (95,6 %). Mange kommuner fortalte at rutiner som gjaldt samtykkekompetanse var en del av kommunens kvalitetssystem. Det var hovedsakelig i forbindelse med innvilgning av nye tjenester, som hjemmebaserte tjenester eller velferdsteknologi og ved innflytting i sykehjem, at samtykkekompetanse ble systematisk vurdert. Mange kommuner rapporterte at vurderingen var tverrfaglig og at fastlege eller sykehjemslege var involvert i vurderingen. Samtykkekompetanse ble også vurdert i situasjoner der person med demens ønsket å si fra seg tjenester eller ved bruk av tvang for å gi nødvendig helsehjelp.

Siste faglige endring: 14. juni 2023