Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.4Støttekontakt og samarbeid med frivillige

Det er et sentralt tiltak i Demensplan 2025 å stimulere til utvikling av varierte og tilpassede aktivitetstilbud for personer med demens. Fire av fem kommuner (260 kommuner; 79,5 %) oppga at de hadde rutiner for å vurdere behov for støttekontakt for personer med demens, og 112 av disse kommunene (43,1 %) rapporterte at det ble gitt spesiell opplæring om demens til støttekontaktene for målgruppen. Ifølge KPR var det 303 kommuner (85,1 % av landets kommuner) som innrapporterte at det var personer med demens i kommunen som mottok støttekontakt-tjeneste i 2022. Det er imidlertid verdt å merke seg at halvparten av disse kommunene (151 kommuner) hadde registrert at mellom en og fire personer med demens mottok denne tjenesten. Totalt 2 170 personer med registrert demensdiagnose hadde støttekontakt i 2022.

To av tre kommuner (216 kommuner; 66,1 %) oppga at de hadde rutiner/retningslinjer for samarbeid med frivillige. I 184 av disse kommunene (85,2 %) var det etablert samarbeid med frivillige om tiltak for hjemmeboende personer med demens. I 181 av kommunene (83,8 %) samarbeidet kommunene med frivillige angående dagaktivitetstilbud. I alt 106 kommuner (49,1 %) hadde etablert samarbeid med frivillige om tiltak rettet mot personer med demens som bor i bokollektiv. Samtlige 216 kommuner hadde samarbeid med frivillige rettet mot personer med demens som bor i sykehjem.

Siste faglige endring: 14. juni 2023