Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.3Brukeropplæring

I Demensplan 2025 videreføres satsingen på bruker- og pårørendeopplæring fra Demensplan 2020. Brukeropplæring skal gi informasjon og kunnskap om demens til personer som har demensdiagnose. Dette kan gjennomføres på ulikt vis, for eksempel i form av brukerskoler, i regi av hukommelsesteam/demensteam, eller som del av kommunens dagaktivitetstilbud.  

Nesten halvparten av kommunene tilbydde brukeropplæring til personer med demens (155 kommuner, 47,4 %). Av disse rapporterte 55 kommuner (35,5 %) at de hadde egne brukerskoler for personer med demens eller samarbeidet med andre som tilbydde dette til kommunens innbyggere. Det var 67 kommuner (43,2 %) som tilbydde brukeropplæring som del av dagaktivitetstilbud. I alt 107 kommuner (69 %) tilbydde brukeropplæring som et individuelt tilbud i regi av hukommelsesteam/demensteam. Det var 57 kommuner (36,8 %) som rapporterte at de ga brukeropplæring i annen form enn nevnt over. Flere av kommunene fortalte at brukeropplæring hovedsakelig skjedde individuelt og i forbindelse med hjemmebesøk av person fra hukommelsesteam/demensteam eller fra hjemmebaserte tjenester. Mange hadde også interkommunalt samarbeid når det gjaldt brukerskoler, og her ble kursene Shape/e-shape og Møteplass for mestring nevnt som eksempler.

Siste faglige endring: 14. juni 2023