Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.6Verge

Halvparten av kommunene (171 kommuner, 52,3 %), hadde fast prosedyre for vurdering av behov for verge til personer med demens som fikk tjenester fra kommunen. Kommunene rapporterte oftest at rutinene tilsa at vergemål skulle vurderes for personer ved innflytting på sykehjem og når personen ikke var samtykkekompetent. En del kommuner vurderte behov for verge ved første kontakt med tjenestene og deretter jevnlig gjennom sykdomsforløpet; gjerne i samarbeid med personen med demens og pårørende. Vurderingen skjedde ofte tverrfaglig, og her var lege og statsforvalter hyppig involvert.

Siste faglige endring: 14. juni 2023