Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Utredning av demens i kommunen

Diagnose til rett tid og oppfølging etter diagnose var et av hovedgrepene i Demensplan 2020, og dette er videreført og styrket i Demensplan 2025. I kommunene er det fastlegene som har ansvar for utredning og diagnostisering av hjemmeboende personer med demens, men i henhold til Nasjonal faglig retningslinje om demens bør utredningen gjennomføres i samarbeid med et tverrfaglig team med kompetanse om demens bestående av andre yrkesgrupper, som sykepleiere, ergoterapeuter med flere. Slike team har forskjellige navn i kommunene, men kalles gjerne hukommelsesteam eller demensteam. I små kommuner er det ikke alltid et helt team, men én ressursperson som bistår fastleger i utredning av demens. Ressurspersonen blir noen steder kalt demenskoordinator. 

5.1. Hukommelsesteam/demensteam

5.2. Andel av personer med demenssykdom som har en registrert diagnose

Siste faglige endring: 14. juni 2023