Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Andel av personer med demenssykdom som har en registrert diagnose

I 2022 ble det identifisert 51 609 personer med demensdiagnoser i NPR og/eller KPR. Følgende ICD-10 diagnosekoder ble lagt til grunn i både NPR og KPR: NPR: F00-03, G30, G31.0, G31.8. I tillegg ble ICPC -2: P70 lagt til grunn i KPR. Statistikken inkluderer kun personer med kjent og registrert diagnose for demens. I 12måneders-perioden fra 1. juli 2016 til 30. juni 2017 var det 45 000 som ble identifisert med demensdiagnoser i de samme registrene. Diagnosekode G31.0 og G31.8 var ikke inkludert på det tidspunktet.

I følge Demenskartet.no er det nå vel 100 000 personer med demenssykdom i Norge. Det betyr at rett over halvparten av disse har en registrert demensdiagnose. Demensplan 2025 sier at den enkelte skal sikres utredning og diagnostisering ved mistanke om demens. Det er grunn til å tro at langt flere enn 51 609 personer har så tydelige tegn på demenssykdom at de vil ha behov for en utredning. Hensikten med en utredning er blant annet å utelukke andre sykdommer som kan behandles, å gi den enkelte og familien svar på hva som er galt, samtidig som en demensdiagnose kan gjøre det lettere å planlegge livet videre og få den tilrettelagte oppfølgingen den enkelte har behov for.

Siste faglige endring: 14. juni 2023