Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsepersonell i møte med vold og utnyttelse: avvergingsplikt og taushetsplikt

Svart hvitt bilde av kvinne.

Foto: Mostphotos

Helsedirektoratet, Nasjonalt nettverk for arbeid mot menneskehandel i helse- og omsorgstjenestene og andre aktører inviterer til et webinar om avvergingsplikt og taushetsplikt i situasjoner der det er mistanke om vold og/eller utnyttelse.

 • 16. februar 2023
 • 13:30–14:45
 • Gjennomført, se opptak og presentasjoner
Webinar

Opptak

Presentasjoner

Om webinaret

Helsepersonell møter mennesker som har vært utsatt for vold og utnyttelse i sin arbeidshverdag. De er i en unik posisjon for å hjelpe. Det er også situasjoner der alle har plikt til å avverge alvorlige volds- og seksuallovbrudd. Mange er likevel usikre på hvordan å avverge i praksis, når taushetsplikten gjelder, og hvor de kan få råd og veiledning hvis magefølelsen sier at noe er galt.

I dette webinaret møter du ulike deler av hjelpeapparatet som er tilgjengelig for helsepersonell i slike situasjoner, og får informasjon om både avvergingsplikt og taushetsplikt.

Du inviteres til å sende inn spørsmål underveis.

Program

Introduksjon

 • Øyvind Giæver, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Det juridiske rammeverket for helsepersonell

 • Rudolf Christoffersen, Statsadvokat ved Hordaland Statsadvokater
 • Ingvild Aubert, jurist, Helsedirektoratet

2 caser fra den kliniske verdenen

 • Case 1. Gravid kvinne, utsatt for vold og utnyttelse: Marte Jettstad, Overlege, Stord sykehus, Helse Fonna
 • Drøfting av Case 1: Kristin Næss Stub, ROSA – hjelpetiltak for ofre for menneskehandel
 • Case 2: Mann med skader fra arbeidsplassen: Ingrid Vassli Flateby, sykepleier, Oslo universitetssykehus HF
 • Drøfting av Case 2: Hannan Karahjoul, Sosialkonsulent, Human Trafficking Support Oslo, NAV

Panelsamtale og spørsmål fra publikum

 • Leder: Ida Marie Bregård, førstelektor i OsloMet, leder for Nasjonalt nettverk for arbeid mot helse- og omsorgstjenestene.
 • Geir Øivind Borgen, barnelege og redaktør, dinutvei.no, plikt.no, NKVTS
 • Marie Brøske Søderstrøm, seniorrådgiver, Bufdir, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Avslutning

 • Avslutning: Kadri Tammur, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Ressurser

Veiledere

Nettsider

 • Menneskertilsalgs.no - utarbeidet av Regionalt senter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).
 • Plikt.no – avvergingsplikten ved vold og overgrep – gir informasjon om avvergingsplikten, hvilke volds- og seksuallovbrudd du kan ha plikt til å avverge og hvordan å avverge i samarbeid med den det gjelder.
 • Dinutvei.no– nasjonal veiviser ved vold og overgrep – gir oversikt over hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her kan du også stille spørsmål om alt du måtte lure på om disse temaene.

Du kan ringe til

 

Arrangørene

Webinaret arrangeres i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region øst (RVTS ØST), Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Bufdir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, ROSA – hjelpetiltak for ofre for menneskehandel, og Human Trafficking Support Oslo ved NAV Grünerløkka.

Kontakt

Kontaktperson er Kadri Tammur, Helsedirektoratet. 

Først publisert: 25.01.2023 Sist faglig oppdatert: 25.01.2023 Se tidligere versjoner