Bestill undervisningsmateriell kjønn og seksualitet

Uke 6 - Grunnskole

Uke 6 består av gratis materiell til undervisning om seksualitet på 4.–10. trinn i grunnskolen, en nettside til elever på 7.–10. trinn med informasjon og aktiviteter, og mulighet til deltagelse i en årlig kampanjeuke – uke 6.

​Uke 6 er primært rettet mot undervisning på 4.–10. trinn i grunnskolen, men kan også benyttes av andre som underviser eller tar opp spørsmål rundt seksualitet med barn og unge.

Påmelding

Påmelding er gratis og uforpliktende, men nødvendig for å få tilsendt linker til det elektroniske materiellet og annen relevant informasjon. Materiellet er primært rettet mot grunnskolens 1.-10. trinn, men kan også benyttes av andre som underviser eller tar opp spørsmål rundt seksualitet med barn og unge i videregående skole eller utenfor skolen.

Påmelding

Uke 6, 2015 inneholder

Emner i Uke 6 grunnmateriell

 • Et trygt læringsrom i seksualundervisningen

 • Identitet, kjønn og familier

 • Kropp og pubertet

 • Følelser og forelskelse

 • Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner, (8.–10. trinn)

Uke 6 egner seg for arbeid med relevante kompetansemål i blant annet naturfag, samfunnsfag, RLE og norsk, og for å fremme trivsel og forebygge mobbing.

Materiellet består av flere ulike metoder og øvelser – klare til bruk og med et fokus på at elevene skal oppleve språket og emnene som relevante. Man kan benytte en enkelt øvelse eller flere, ut fra mål med undervisningen og tid til rådighet.​

Bakgrunn

Uke 6 i Norge er basert på kampanjen «Uge Sex», utarbeidet og formidlet av Sex & Samfund i Danmark. Uke 6 er en årlig kampanje, lansert i 2011 med tilskudd fra Helsedirektoratet.

Mer informasjon om Uke 6 og kontaktopplysninger (sexogpolitikk.no).

Mine og dine grenser - Videregående skole

​Mine og dine grenser til videregående opplæring er et gratis materiell til undervisning om grenser og seksuelle krenkelser mellom unge.

​Det egner seg til arbeid med undervisningsmål blant annet i samfunnsfag, helse- og oppvekstfag og i politikk, individ og samfunn.​

Mine og dine grenser kan benyttes av lærere, skolehelsetjenesten, helsesøstre eller andre som tar opp spørsmål rundt seksualitet, grenser og krenkelser med unge.

Bestilling og kontaktinformasjon

For å få tilsendt materiellet må du registrere og melde deg på (sexogpolitikk.no)​, her ligger også kontaktopplysninger.

Mine og dine grenser består av:

 • veiledende tips til undervisningen

 • fakta, tema-ark

 • ulike undervisningsøvelser

Øvelsene er beskrevet med mål, tidsbruk, forberedelser og gjennomføring. Man kan benytte en enkelt øvelse eller flere ut fra tid til rådighet og mål med undervisningen.

Mine og dine grenser er et elektronisk materiell.

Følelser, kropp og samspill - Ungdom og voksne med utviklingshemming

Et idehefte for alle som jobber med ungdom og voksne med utviklingshemming.​ Heftet fokuserer på hvordan man kan bruke metoder som tar hensyn til funksjonsnivå, følelsesmessig modning og ulike måter å lære på. Heftet kan brukes som utgangspunkt for læring og for å ha det moro.

​Heftet innholder rollespill, leker, historier, improvisasjoner og masse annet.

Idé-heftet kan brukes i skoler, familier, bofellesskap, arbeidsplasser og i fritiden. Arbeidet med idé-heftet er støttet av Helsedirektoratet.

Heftet kan også bestilles ved å ta kontakt med:

​Kropp, identitet og seksualitet

Kropp, identitet og seksualitet er et opplæringsverktøy som kan brukes i opplæring, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet og seksualitet.

​​Anne og Marius er sentrale personer. I tillegg er det historier om andre under de ulike temaene. Under «identitet»​ er det 8 historier som vil være gjenkjennbare for mange i målgruppen. 

Bestilling

Materialet kan formidles til habiliteringstjenester, skoler, helsestasjoner og andre interesserte. Opplegget koster 500 kroner per enhet, og kan bestilles ved å sende mail til:

Nordlandssykehuset Bodø, Habiliteringsteam for voksne​
voksenhabilitering@nlsh.no 
Heidi.lappegård@nlsh.no 
Telefon: 75 53 49 20​

Opplæringsverktøyet består av:

 • CD med tegninger, bilder og filmer
 • Perm med 230 sider tekst og historier

Målgruppa  er ungdom med funksjonsnedsettelser, med hovedvekt på ungdom med lett utviklingshemming. Verktøyet kan også brukes av andre. Verktøyet skal være et bidrag til at målgruppen kan utvikle en tryggere identitet og bedre seksualliv gjennom opplæring, veiledning og i samtaler.

Temaer:

 • Kropp
 • Identitet
 • Venner og kjærester
 • Seksualitet
 • Prevensjon/kjønnsykdommer
 • Sette grenser
 • Mobil og Internett

Andre tema og tilleggsstoff som: hygiene, følelser, erting, mobbing, seksualtekniske hjelpemidler, leve uten barn, seksuelle overgrep og ekstra filmklipp.

Heftet er laget i regi av habiliteringsteamet for voksne på Nordlandssykehuset Bodø, og finanisert av Helsedirektoratet.

Kontakt 

Arild Johan Myrberg

Arild.Johan.Myrberg@helsedir.no

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 02.05.2019