5. Seksuell helse – lokalt folkehelsearbeid

Faktorer som påvirker seksualiteten i et folkehelseperspektiv. Hvordan kommunen kan tilrettelegge og utforme tjenester og tiltak rettet mot positiv seksuell helse; selvbestemmelse, mestring og råderett over kropp og seksualitet.​​​​

Sist faglig oppdatert: 30. juni 2020