KAPITTEL 13
Seksuell helse – lokalt folkehelsearbeid

Faktorer som påvirker seksualiteten i et folkehelseperspektiv. Hvordan kommunen kan tilrettelegge og utforme tjenester og tiltak rettet mot positiv seksuell helse; selvbestemmelse, mestring og råderett over kropp og seksualitet.​​​​

Først publisert: 25. januar 2018 Sist faglig oppdatert: 25. januar 2018