Tema
Psykososial oppfølging ved ulykker, kriser og katastrofer

Ivaretakelse av befolkningen ved ekstraordinære hendelser er en viktig del av kommunenes ansvar.