Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Salt og saltpartnerskapet

Saltinnholdet i maten kan reduseres. En nedgang i befolkningens saltinntak kan gi betydelige helsegevinster.

For mye salt fører til økt blodtrykk og høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for redusert folkehelse. Vi spiser nesten dobbelt så mye salt som anbefalt. Om lag tre fjerdedeler av saltinntaket kommer fra industribearbeidet mat. En nedgang i befolkningens saltinntak kan gi betydelige helsegevinster (helsenorge.no).

Saltpartnerskapet står for ett av de seks innsatsområdene i intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold.

Saltpartnerskapets målsetning og organisering

Omtrent tre fjerdedeler av det gjennomsnittlige saltinntaket kommer fra industribearbeidede matvarer og mat spist på serveringssteder. Derfor vil en reduksjon i saltinnholdet i maten vi kjøper eller får servert kunne gjøre en stor forskjell for befolkningens helse. Saltinntaket i Norge skal reduseres med 15 prosent innen 2018, 20 prosent innen 2021 og 30 prosent innen 2025.

Saltpartnerskapet har som målsetning å stimulere til at matvare- og serveringsbransjen reduserer innholdet av salt i matvarer og servert mat, samt å øke bevisstheten om salt og helse i befolkningen. Videre er kunnskaps- og kompetansespredning, forskning, informasjon til forbrukere og monitorering av innsatsen sentrale oppgaver.

Saltpartnerskapet har i felleskap utarbeidet mål for saltinnhold i ca. 100 matvarekategorier. Det er lagt vekt på varer vi bruker mest av og med størst volum. De veiledende målene for saltinnhold har vært en sentral rettesnor i arbeidet for gradvis saltreduksjon. Våren 2019 ble det satt nye mål for ytterligere reduksjon av salt i matvarer og serverte retter (se lenger ned på siden).

Partnerskapet er organisert gjennom en styringsgruppe og seks arbeidsgrupper, henholdsvis: Kornvarer, Kjøtt, Fisk, Meieri og spisefett, Andre matvarer og Servering.

Partnerskapets samarbeidsområder og leveranser

Avtalen definerer partnerskapets samarbeidsområder og leveranser, blant annet:

  • Reduksjon av saltinnholdet i matvarer. Partene i matvarebransjen skal arbeide for at saltinnholdet i matvarekategoriene ligger på eller under mål for saltreduksjon som er anført i såkalte «saltlister».
  • Reduksjon av saltinnholdet i servert mat (kantiner, restauranter, KBS) blant annet gjennom kompetansehevning av personell og bevisstgjøring av kunder.
  • Kunnskaps- og kompetansespredning. Partene skal arbeide for å øke bevisstheten og kunnskapen om saltets betydning for folkehelsen til forbrukere, helsepersonell, produsenter og tilbydere av mat og andre formidlere av ernæringsinformasjon og stimulere til økt forskning på saltreduksjon og produktutvikling.
  • Monitorering av innsatsen. Partene skal utarbeide og implementere et felles system for å følge saltinnholdet i matvarekategorier, drikker og retter. Følge utviklingen av kunnskap, holdning og etterspørsel etter matvarer med mindre salt i bransjene og i befolkningen.

Avtalene

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnhold i matvarer og servert mat for bedre folkehelse (2019–2021) (PDF)

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse (2015–2018) (PDF)

Nyhetsbrev, årsrapporter og status

Saltpartnerskapet 2015–2018 – Fremdrift og måloppnåelse

Årsrapport 2017 (PDF)
Årsrapport 2016 (PDF)

Nyhetsbrev 3, 2017 (PDF)
Nyhetsbrev 2, 2017 (PDF)
Nyhetsbrev 1, 2017 (PDF)

Veiledende saltmål i partnerskapet 2019–2021

Kornvarer

Matvarekategori (hoved- og underkategorier) Saltmål (g salt/100 g vare)
1 Ferskt brød 0,9
2 Fryste bakervarer 1,0
3 Langtidsholdbare brødprodukter 1,0
4 Bagetter 1,1
5 Knekkebrød 0,9
6 Brød og knekkebrød med fyll (inkluderer knekkebrød med salttopping) 1,2
7 Melmiks og kakemiks -
  7.1 Melmiks 0,8
  7.2 Kakemiks 0,8
8 Frokostblandinger -
  8.1 Müsli 0,3
  8.2 Andre frokostblandinger -
    8.2.1 Naturell og smaksatt med bær/honning/yoghurt etc. 0,8*
    8.2.2 Smaksatt med kakao/sjokolade 0,7
  8.3 Grøt tørrvare 0,6
  8.4 Cerealbarer 0,3

* Saltmålet på 0,8 g/100 g varer er basert på at det største produktet i volum i denne kategorien er ekskludert. Dette forsvares med at dette produktet kompenserer et veldig lavt saltinnhold med et veldig høyt sukkerinnhold. Noe som gir et feil bilde av underkategorien «Andre frokostblandinger» når man beregner kategorigjennomsnittet.

Kjøttprodukter

Matvarekategori (hoved- og underkategorier) Saltmål (g salt/100 g vare)
9. Deiger 0,8
10. Hamburgere 0,9*
11. Farser 1,5
12. Pølser 1,6
13. Kjøttkaker, -boller og karbonader 1,6
14. Pålegg 1,8
15. Leverpostei, paté 1,5
16. Saltet, krydret, marinert kjøtt -
  16.1 Stikksaltede produkter 1,2**
  16.2 Krydret/marinert 1,2**
17. Saltet, røkt kjøtt -
  17.1 Bacon, sideflesk 2,1***
  17.2 Øvrige produkter 2,1***
18. Spekepølser (norskproduserte) 5,0
19. Spekeskinker (norskproduserte) 7,5
20. Fenalår 8,5

* Saltinnholdet monitoreres i rå blanding/produkt.

** 16.1 og 16.2 slått sammen til et felles mål for å følge kategoriene i uttrekk i Tradesolution

*** 17.1 og 17.2 slått sammen til et felles mål for å følge kategoriene i uttrekk i Tradesolution

Fiskeprodukter

Matvarekategori (hoved*- og underkategorier) Saltmål (g salt/100 g vare)
21. Krydret/marinert fisk 0,7
22. Lettsaltet fisk 1,3
23. Fiskemat, fersk og frossen (fiskeboller, fiskepudding, fiskekaker, fiskeburger, laksepaté) 1,3
24. Panerte fiskeprodukter -
  24.1 Vanlig panering 0,7
  24.2 Tempura-type panering 
(pga. bruk av natrium bikarbonat/bakepulver)
1,0
25. Varm- og kaldrøkte fiskeprodukter av rød og hvit fisk(gruppen omfatter røkelaks, gravlaks, varmrøkt makrell, kaldrøkt makrell, peppermakrell, varmrøkt skivet fiskefilet, kaldrøkt skivet fiskefilet m.fl.) -
  25.1 Kaldrøkte fiskeprodukter 3,0
  25.2 Varmrøkte fiskeprodukter 2,0
26. Skalldyr og bløtdyr -
  26.1 Reker i lake 2,3
  26.2 Andre produkter i lake 1,6
27. Fiskepålegg -
  27.1 Pålegg skivet fjernet**
  27.2 Pålegg halvkonserver fisk. Gruppen omfatter: -
    27.2.1 Sursild, kryddersild         3,0
    27.2.2 Ansjos, apetittsild 7,3
  27.3 Pålegg hermetikk (gruppen omfatter helkonserver som makrell i tomatsaus på boks, sardiner på boks, tunfisk i gelé eller vann, blåskjell på boks, rognprodukter m.fl.) 1,0
  27.4 Konserverte rognprodukter og kaviar -
    27.4.1 Kokt rogn 1,3
    27.4.2 Sukker/saltet rognprodukter – kaviar 5,2
28. Klippfisk/saltfisk (verdiene gjelder for spiseklart produkt) fjernet***

*Fiskerivarer, dvs. saltvanns- eller ferskvannsdyr samt muslinger som ikke er tilsatt salt er ikke omfattet i saltlistene. Bearbeidede produkter som er sløyet, hodekappet, skåret i skiver, filetert og kvernet er heller ikke tatt med.

** 27.1 er fjernet da det ikke lenger finnes produkter på markedet som hører hjemme i den gruppen.

** 28 er fjernet da denne gjaldt spiseklare produkter og som det ikke er mulig å monitorere.

Meieri og spisefett

Matvarekategori (hoved- og underkategorier) Saltmål (g salt/100 g vare)
29. Ost -
  29.1 Gul ost (bløte og harde oster, mozzarella) 1,2
  29.2 Bløt umodnet ost -
    29.2.1 Naturell 0,8
    29.2.2 Smaksatt 0,9
  29.3 Cottage cheese 0,4
  29.4 Muggoster -
    29.4.1 Hvit 1,4
    29.4.2 Blå 2,4
  29.5 Smelteoster 1,9
  29.6 Pultost 2,0
  29.7 Salat-oster (feta m.fl.) 2,4
  29.8 Analoge produkter (f.eks. «pizzatopping» som revet ost tilsatt smelteprodukter og potetstivelse (ikke kun som antiklumpmiddel) og «toast-ost» som skiveskåret smelteost.) 1,2
30. Spisefett -
  30.1 Smør 1,0
  30.2 Margariner og smørblandede produkter -
    30.2.1 Bordmargariner, fullfett 1,0
    30.2.2 Bordmargariner, lett 1,0
    30.2.3 Baking/steking margariner 1,0

Andre matvarer

31. Ferdigretter

Matvarekategori (hoved- og underkategorier) Saltmål (g salt/100 g vare)
31.1 Ferdigretter – dypfryst -
  31.1.1 Pizza med salttopping 1,2
  31.1.2 Pizza uten salttopping 0,9
  31.1.3 Wrap/rull 1,1
  31.1.4 Spiseklare supper 0,8
  31.1.5 Middags- og lunsjretter (panneretter, form/ovnsretter, gryteretter) 0,8
  31.1.6 Semiferdige retter (ferdigretter som ikke er beregnet å utgjøre et komplet måltid, men er ment som en komponent til middagen/lunsjen. (f.eks. pizzabunn, kjøtt/fisk i saus, vegetariske retter, kjøtterstattere, couscous, pilaff, falafel m.m.).) 1,2
  31.1.7 Tilbehør -
    31.1.7.1 Smaksatte potetprodukter (potetstappe, ovnspoteter, diverse grønnsaker o.l.) 0,6
    31.1.7.2 Wok-grønnsaker 0,4
31.2 Ferdigretter – på kjøl -
  31.2.1 Spiseklare supper, kyllings-, fiske-, kjøtt- og vegetarretter 0,8
  31.2.2 Wraps/sandwich 0,9
  31.2.3 Middags- og lunsjretter (hurtig/porsjonsmiddag, pastaretter) 0,8
  31.2.4 Semiferdige retter / middagskomponenter (ferdigretter som ikke er beregnet å utgjøre et komplett måltid, men er ment som en komponent til middagen/lunsjen. (f.eks. pizzabunn, kjøtt/fisk i saus, vegetariske retter, kjøtterstattere, couscous, pilaff, falafel m.m.).) 1,2
  31.2.5 Tilbehør 0,8
  31.2.6 Grøt, ferdig tilberedt (spiseklar, uten tilbehør) 0,3
31.3 Ferdigretter – tørrvarer -
  31.3.1 Middags- og lunsjretter (pastaretter, ovnsretter, småretter, gryteretter, måltidskit (spiseklar)) 0,8
  31.3.2 Tilbehør (stappe/ stuing m.m.) 0,5

 

32. Dressing 

Matvarekategori (hoved- og underkategorier) Saltmål (g salt/100 g vare)
32.1 Majones -
  32.1.1 Fullfett majones 0,6
  32.1.2 Lettmajones 0,9
32.2 Majonesbaserte dressinger, crème fraîche og olje- og eddikdressinger (vinaigrettes, remulade m.m.) 1,6
32.3 Ketchup 1,6
32.4 Sennep 1,1
32.5 Dip (våt) 1,0

 

33. Smakstilsetning og tilbehør

Matvarekategori (hoved- og underkategorier) Saltmål (g salt/100 g vare)
33.1 Buljong (inkluderer alle former dvs. pulver, blokk/terning, gele samt flytende/fond) 0,8
33.2 Krydderblandinger -
  33.2.1 Meksikansk kryddermix (Taco mix m.fl.) 14,0
  33.2.2  Andre kryddermix 15,0
33.3 Dressingsbasis - Tørrvarer (gruppen omfatter dressingmix og Dip (spiseklar)) 1,0

 

34. Sauser og marinader

Matvarekategori (hoved- og underkategorier) Saltmål (g salt/100 g vare)
34.1 Sauser -
  34.1.1 Sauser – Tilbehør 0,9*
  34.1.2 Middagssauser (pulver og spiseklare) 0,9*
  34.1.3 Tomatsaus/orientalsksaus (inkluderer pastasauser) 0,9*
34.2 Pesto 2,2
34.3 Soyasaus, fiskesaus, østerssaus osv. 12,7
34.4. Marinader/grillolje/glaze 6,3

* 34.1.1., 34.1.2. og 34.1.3. er slått sammen til et felles mål for å følge kategoriene i uttrekk i Tradesolution

 

35. Majonesbaserte salater

Matvarekategori (hoved- og underkategorier) Saltmål (g salt/100 g vare)
35.1 Påleggssalater -
  35.1.1 med kjøtt 1,2
  35.1.2 med fisk eller skalldyr 1,1
  35.1.3 med grønnsaker/frukt 0,8
35.2 Tilbehørsalater 0,7

 

36. Snacks

Matvarekategori (hoved- og underkategorier) Saltmål (g salt/100 g vare)
36.1 Standard potetchips samt mais- og hvetebaserte chips (inkluderer potetchips og matchips i alle smaksvariantene) 1,3
36.2 Ekstrudert snacks (inkluderer ekstrudert snacks i alle smaksvariantene. F.eks. ostepops, popcorn og lignende) 1,9
36.3 Ekspanderte snacks (pellet) (inkluderer alt ekspanderte snacks (f.eks. skjell med rekesmak, baconsmak, skruer m.m.). 2,6
36.4 Saltede nøtter 1,0

 

37. Fine bakverk

Matvarekategori (hoved- og underkategorier) Saltmål (g salt/100 g vare)
37.1 Kaker/småkaker, wienerbrød, vafler/muffins og lignende – ferdigbakte 0,8
37.2 Søte kjeks 0,7
37.3 Krydrede og saltede/smørbrødkjeks 1,4
37.4 Kaker – dypfryst 0,5

 

38. Hermetikk

Matvarekategori (hoved- og underkategorier) Saltmål (g salt/100 g vare)
38.1 Bønner i saus 0,6
38.2 Grønnsakskonserves -
  38.2.1 Grønnsakskonserves (inkluderer alle konserverte grønnsaker. Ekskluderer forarbeidede erter (lufttørket erter) og surkål, samt ekstra saltede grønnsaker (se. Kategori 38.2.2.).) 0,9
  38.2.2 Ekstra-saltede grønsakskonserves (inkluderer ekstra saltede grønnsakskonserves som f.eks. soltørkede tomater, oliven, chili og jalapenos) 3,3

Samarbeidsparter i saltpartnerskapet

Per desember 2019 er rundt 90 aktører tilsluttet Saltpartnerskapet.

Oversikt over partnere i Saltpartnerskapet 2019–2021

Animalia AS

Bakehuset

Baker Brun AS

BAMA

Brødrene Ringstad

Best Stasjon AS

BKLF

Brynhild Gruppen

Cernova / Norgesmøllene AS

Circle K Norge AS

Compass Group

Coop Norge

COOR Service Management AS

Den stolte hane AS

Diabetesforbundet (NCD-alliansen)

Domstein AS

Duga

Fatland AS

Fazer Food Services AS

Findus Norge AS

Finn Hunstad AS

Finsbråten AS

4Service Kantiner AS

Fjordland AS

Forbrukerrådet

Godt levert gruppen AS

Grilstad AS

H. A. Brun AS

Haugen Gruppen AS

HOFF SA

Holmens AS

Ingebrigtsen kjøtt AS

Insula AS

ISS Facility Services

Kavli Norge AS

Kolonial.no

Kost- og ernæringsforbundet

Kreftforeningen (NCD-alliansen)

Lantmännen Unibake

Leiv Vidar AS

Lerøy Seafood Group

LHL (NCD-alliansen)

Maarud

Matbørsen

Mesterbakeren AS

Mills As

Mondelez Norge AS

Nasjonalforeningen for folkehelsen (NCD-alliansen)

Nestlé Norge AS

NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv

NHO Service og Handel

Nibio

Nofima AS

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters Forbund

NorgesGruppen

NorgesGruppen Servicehandel AS

Norice Seafood AS

Norsk Kylling

Nortura

Nærbakst AS

Oluf Lorentzen AS

Opplysningskontor for brød og korn

Orkla ASA

Pals AS

Pers Kjøkken

Rema 1000

Roar Stang Kjøtt AS

SalatMester'n AS

Saltimport

Santa Maria Norge AS

Scandic Hotels AS

Servicegrossistene AS

SINTEF

Sjømatbedriftene

Sjømat Norge

Slåtto Marketing ASSodexo

ST1 Norge AS

Strøm Larsen AS

Synnøve Finden AS

TINE SA

Toma Facility Services AS

Toma Mat AS

Toten Kjøtt AS

UMOE Restaurants AS

United Bakeries Norway AS

Virke

Virke KBS

YX Norge AS

Ådne Espeland AS

Saltskole og sjekklister

Saltskolen er for alle deler av serveringsbransjen for å bidra til mindre saltbruk. Skolen kan gjennomgås i sin helhet eller enkeltvis (PPT). Den inneholder blant annet en "salttest", som er et enkelt opplegg for å teste ulike saltkonsentrasjoner.

Sjekklister for bruk av salt i serveringssteder er også nyttige verktøy i saltreduksjonsarbeidet:

Tiltaksplan Salt

Helsedirektoratet lanserte i 2014 Tiltaksplan salt 2014–18 – Reduksjon av saltinntaket i befolkningen.

Den bygger på Nasjonalt råd for ernærings Strategi for reduksjon av saltinntaket i befolkningen (regjeringen.no)
Tiltaksplanens mål er en 15 prosent reduksjon innen 2018 og en 30 prosent reduksjon av saltinntaket i befolkningen innen 2025.

Tiltaksplanen beskriver tiltak innen følgende innsatsområder:

Saltreduksjon er et internasjonalt mål

Salt er høyt på den internasjonale helseagendaen. Dette gjenspeiles i strategier, mål og tiltak for å redusere saltinntaket, og i sentrale WHO-dokumenter som Handlingsplan for reduksjon av NCD (who.int, pdf). Disse dokumentene er vedtatt globalt eller på europeisk og nordisk plan og skal følges opp av landene.

Norge har sluttet seg til WHOs mål om reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft og kols i en egen NCD-strategi (regjeringen.no). Blant målene er at forekomsten av høyt blodtrykk skal reduseres med 25 prosent og gjennomsnittlig saltinntak skal reduseres med 30 prosent innen 2025. I WHOs rammeverk for monitorering av NCD-planen er inntak av salt en av indikatorene.

Nyttige dokumenter

Først publisert: 01.06.2017 Sist faglig oppdatert: 28.06.2019 Se tidligere versjoner