Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Revisjon av Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling

Helsedirektoratet reviderer og digitaliserer Aktivitetshåndboken. Reviderte kapitler publiseres fortløpende. Helsepersonell og andre interessenter inviteres til å gi høringsinnspill. Abonner gjerne på siden, se nederst.

Gi innspill

Oversikt over publiserte utkast til reviderte kapitler med høringsfrist. Klikk på kapitteltittel for å gå til høringsside og gi innspill.

Kapitler på høring
KapittelAnsvarlig redaktørFrist for innspill
Diabetes type 2Monica Sørensen31. mai 2024

De kapitlene som er publisert ligger i nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

Fremdriftsplan

Med forbehold om endringer i oversikten over kapitler. Oversikten oppdateres fortløpende.

Status for generelle kapitler

Generelle kapitler

Ansvarlig redaktør

Status

Barn og unge

Olov Belander og Christina Hildonen

Publisert 9. mai 2022.

Etter fødsel

 Under arbeid

Funksjonstester og målinger

 

 

Fysisk funksjonsnedsettelse

 

 

Graviditet

Inger Merete Skarpaas

Publisert 9. mai 2022.

Intellektuell funksjonsnedsettelse

 

 

Samtaler og veiledning

 

 

Smerter

 

 

Søvn

Sigrid Skattebo

 

Voksne og eldre

Olov Belander og Christina Hildonen

Publisert 9. mai 2022.
Status for diagnosekapitler

Diagnosekapitler

Ansvarlig redaktør

Publisering

Angst

Turid Nygaard Dager

 

Artrose

Silje Berg

Publisert 15. jan 2024.

Astma

 

 

Claudicatio intermittens

 

 

Demens

Inger Merete Skarpaas

Publisert 18. nov 2022.

Depresjon

Turid Nygaard Dager

Under arbeid

Diabetes type 1

Monica Sørensen

Publisert 30. jun 2023.

Diabetes type 2

Monica Sørensen

På høring

Fibromyalgi

 

 

Hjerneslag

 

 

Hjerterytmeforstyrrelser

 

 

Hyperlipedimi

Monica Sørensen

 

Hypertoni

 

 

Infeksjoner

 

 

Klimakterieplager

 

 

Kols

Inger Merete Skarpaas

Publisert 9. mai 2022

Kransarteriesykdom

 

 

Kreft

Inger Merete Skarpaas

Under arbeid

Kronisk hjertesvikt

 

 

Kronisk nyresykdom

 

 

Langvarige rygg- og nakkeplager

 

 

Langvarige smertetilstander

 

 

Medfødt hjertefeil hos voksne

 

 

Metabolsk syndrom

Monica Sørensen

 

Migrene

 

 

Multippel sklerose

 

 

Muskel- og skjelettplager og skader

 

 

Myocit

 

 

Osteoporose

 

 

Overvekt og fedme

Monica Sørensen 

 

Parkinson

 

 

Perifer karsykdom

 

 

Polycystisk ovariesyndrom

 

 

Psoriasis

 

 

Reumatoid artritt

 

 

Rusavhengighet og skadelig bruk

Mikael Julius Sømhovd

Under arbeid

Ryggmargsskade

 

 

Schizofreni

Mikael Julius Sømhovd

 

SLE (Lupus)

 

 

Svangerskapsdiabetes

Monica Sørensen

 

Om prosjektet

Aktivitetshåndboken - Fysisk aktivitet i forebygging og behandling, skal gi oppdaterte faglig råd for veiledning og oppfølging med individuelt tilpasset fysisk aktivitet. Den skal være et praktisk verktøy for helsepersonell, helsefagstudenter og andre fagpersoner.

Regelmessig og tilpasset fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge en rekke sykdommer og redusere behovet for medisiner, medisinske inngrep og sykehusinnleggelser. Det er derfor et mål at fysisk aktivitet benyttes som en integrert del av forebygging, behandling og rehabilitering.

Helse- og omsorgstjenesten trenger kunnskap og gode verktøy slik at de kan gi individuelt tilpasset oppfølging. Brukere trenger veiledning om tilpasset fysisk aktivitet og informasjon om hvor de kan få hjelp til å komme i gang.

Aktivitetshåndboken inneholder generelle anbefalinger for fysisk aktivitet og tid i ro, og anbefalinger for bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling ved ca. 30 ulike tilstander og diagnoser. Den nye utgaven vil også lenke til informasjon for bruker og pårørende.

Den reviderte utgaven av Aktivitetshåndboken vil bygge på:

Nåværende utgave av Aktivitetshåndboken fra 2009 (PDF)

Mål og målgruppe

Aktivitetshåndboken retter seg mot helsepersonell, helsefagstudenter og andre som jobber med fysisk aktivitet.

  Metode og prosess

  Aktivitetshåndboken er et av Helsedirektoratets normerende produkter. Ny utgave vil benytte direktoratets mal for faglige råd. De nye kapitlene vil inneholde anbefalinger med utdyping, praktisk informasjon og begrunnelse med referanser.

  Det er gjennomført innspillsmøter med representanter for et bredt utvalg av profesjoner og tjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten, og en spørreundersøkelse via kommuner, spesialisthelsetjenesten og profesjonsforeninger. Rapporten gir innsikt i erfaringer med Aktivitetshåndboken og helse- og omsorgstjenestens bruk av og behov for beslutningstøtte til veiledning og individuelt tilpasset fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

  Innholdet i Aktivitetshåndboken bygger på nye anbefalinger om fysisk aktivitet og tid i ro 2022, Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling FYSS 2021 (fyss.se), Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer, samt innsiktsrapport om målgruppens erfaringer og behov. 

  For hvert kapittel opprettes det en egen arbeidsgruppe med interne og eksterne fagpersoner.
  Kapittelansvarlige i Helsedirektoratet benytter felles mal for planlegging av revisjonsprosessen. Målgruppe, kunnskapsgrunnlaget, arbeidsform og hvem som har deltatt i arbeidet, beskrives nærmere for hver anbefaling i hvert kapittel. Prosess for oppdatering:

  • Utkast
  • Arbeidsgruppen gjennomgår utkastet
  • Intern høring
  • Ekstern høring
  • Publisering
  • Forvaltning

  Det lages egne planer for kommunikasjon, evaluering og forvaltning av hvert kapittel i den nye Aktivitetshåndboken.

  På prosjektets nettside publiseres informasjon om prosjektet og høringsutkast, samt lenker til ferdige kapitler. Interessenter kan abonnere på siden slik at de får varsel når det legges ut ny informasjon.

  Aktivitetshåndboken publiseres på helsedirektoratet.no. Informasjon til befolkningen, pasienter og pårørende publiseres på helsenorge.no.

  Arbeidet er forankret i avdeling folkesykdommer, divisjon folkehelse og forebygging. Avdeling miljø og helse, avdeling retningslinjer og fagutvikling, og avdeling utvikling og digitale kanaler deltar i prosjektgruppen.

  Se kapittelet Metode og prosess i faglige råd for fysisk aktivitet i forebygging og behandling for mer informasjon om tema som grad av normering, rettslig betydning, tilstøtende normerende publikasjoner, kunnskapsbasert tilnærming, habilitet og Helsedirektoratets roller og finansiering.

  Prosjektorganisering

  Styringsgruppe

  Navn

  Arbeidsgiver

  Linda Granlund (divisjonsdirektør)

  Helsedirektoratet

  Erlend Bø (avdelingsdirektør)Helsedirektoratet

  May Cecilie Lossius (prosjekteier)

  Helsedirektoratet

  Prosjektgruppe

  Navn

  Arbeidsgiver

  Inger Merete Skarpaas (prosjektleder)

  Helsedirektoratet

  Silje Sondell Berg (prosjektmedarbeider)

  Helsedirektoratet

  Caroline Hodt-Billington

  Helsedirektoratet

  Mona Svanteson

  Helsedirektoratet

  Lars Erik Pedersen

  Helsedirektoratet

  Rita Lill Lindbak

  Helsedirektoratet

  Øystein Tveite

  Helsedirektoratet

  Redaksjonsgruppe

  Navn

  Rolle

  Arbeidsgiver

  Silje Sondell Berg

  Kapittelansvarlig

  Helsedirektoratet

  Monica Sørensen

  Kapittelansvarlig

  Helsedirektoratet

  Turid Nygaard DagerKapittelansvarligHelsedirektoratet
  Mikael Julius SømhovdKapittelansvarligHelsedirektoratet
  Elin Baugstø GrødalKapittelansvarligHelsedirektoratet
  Inger M. SkarpaasProsjektleder og kapittelansvarligHelsedirektoratet

  Inger-Lise Aamodt Aksetøy

  Faglig ressursperson

  Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin, NTNU/St. Olav

  Retningslinjeansvarlige

  Arbeidsgruppe enkeltkapitler

  Helsedirektoratet

  Representanter for pasienter og pårørende

  Navn

  Arbeidsgiver

  Gry Ekeberg Bodin

  NCD-alliansen

  Elin Stoermann-Næss

  NCD-alliansen

  Karl Olaf Sundfør

  Mental Helse (BrukerRop)

  Representanter for målgruppen

  Navn

  Organisasjon

  Tord Moen

  Norsk fysioterapeutforbund

  Maria Kristin Ommedal Ohrstrand

  Norsk sykepleierforbund
  Landsgruppen av helsesykepleiere NSF

  Siv Tove Engebråten

  Norsk psykologforening

  Veslemøy Bråten

  Norsk forening for helse- og treningsterapeuter

  Vilde Baugstø

  Den norske legeforening

  Thomas Mildestvedt

  Norsk forening for allmennmedisin/UiB

  Sine Grude

  Norsk medisinstudentforening

  Prosjekt har juridisk støtte samt støtte for metode, litteratursøk og digital utforming

  • Bibliotek for helseforvaltningen, FHI, bidrar med litteratursøk
  • Caroline H. Billington, Seniorrådgiver og Mona Svanteson, seniorrådgiver i avdeling retningslinjer og kvalitet i Helsedirektoratet, gir metodestøtte
  • Lene M. Linnerud, seniorrådgiver i avdeling prosjekt og tjenestedesign i Helsedirektoratet, har gitt prosjektstøtte
  • Gunhild Røstadsand, seniorrådgiver i avdeling Helserett og bioteknologi i Helsedirektoratet, gir juridisk bistand
  • Lars Erik Pedersen, seniorrådgiver i seksjon innhold og digitale kanaler i Helsedirektoratet og Rita Lindbak, seniorrådgiver i avdeling miljø og helse i Helsedirektoratet, bidrar i digitalisering og publisering av produktet.

  Involvering av målgrupper

  Representanter fra ulike profesjoner, tjenester, nivå og sektorer blir involvert i arbeidet og bidrar blant annet med innspill på om anbefalingene er forståelig og praktisk nyttig, samt erfaringer med digital utgave etter hvert som kapitlene blir ferdige.

  Gjenbruk av innhold fra nettsidene via API

  Helsedirektoratets innhold er tilgjengelig for gjenbruk via åpne API-er. Les om hvordan du tar i bruk API-et på helsedirektoratet.no/api.

  Kontakt

  Aktivitetshandboken@helsedir.no

  Abonner på ny informasjon om revisjonen

  Først publisert: 09.05.2022 Siste faglige endring: 05.04.2024 Se tidligere versjoner