Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Revisjon av Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling

Helsedirektoratet reviderer og digitaliserer Aktivitetshåndboken. Reviderte kapitler publiseres fortløpende. Helsepersonell og andre interessenter inviteres til å gi høringsinnspill. Abonner gjerne på siden, se nederst.

Gi innspill

Oversikt over publiserte utkast til reviderte kapitler med høringsfrist. Klikk på kapitteltittel for å gå til høringsside og gi innspill.

Kapitler på høring
KapittelAnsvarlig redaktørFrist for innspill
ArtroseSilje Berg1. oktober 2023

De kapitlene som er publisert ligger i nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

Fremdriftsplan

Med forbehold om endringer i oversikten over kapitler. Oversikten oppdateres fortløpende.

Status for generelle kapitler

Generelle kapitler

Ansvarlig redaktør

Status

Barn og unge

Olov Belander og Christina Hildonen

Publisert 9. mai 2022.

Voksne og eldre

Olov Belander og Christina Hildonen

Publisert 9. mai 2022.

Funksjonstester og målinger

 

 

Fysisk funksjonsnedsettelse

 

 

Graviditet

Inger Merete Skarpaas

Publisert 9. august.

Intellektuell funksjonsnedsettelse

 

 

Samtaler og veiledning

 

 

Smerter

 

 

Søvn

Sigrid Skattebo

 

 

Status for diagnosekapitler

Diagnosekapitler

Ansvarlig redaktør

Publisering

Angst

Turid Nygaard Dager

 

Artrose

Silje Berg

På høring

Astma

 

 

Claudicatio intermittens

 

 

Demens

Inger Merete Skarpaas

Publisert 18. november 2022.

Depresjon

Turid Nygaard Dager

Under arbeid

Diabetes type 1

Monica Sørensen

Publisert 30. juni 2023.

Diabetes type 2

Monica Sørensen

Under arbeid

Fibromyalgi

 

 

Hjerneslag

 

 

Hjerterytmeforstyrrelser

 

 

Hyperlipedimi

Monica Sørensen

 

Hypertoni

 

 

Infeksjoner

 

 

Klimakterieplager

 

 

Kols

Inger Merete Skarpaas

Publisert 9. mai 2022

Kransarteriesykdom

 

 

Kreft

Inger Merete Skarpaas

Under arbeid

Kronisk hjertesvikt

 

 

Kronisk nyresykdom

 

 

Langvarige rygg- og nakkeplager

 

 

Langvarige smertetilstander

 

 

Medfødt hjertefeil hos voksne

 

 

Metabolsk syndrom

Monica Sørensen

 

Migrene

 

 

Multippel sklerose

 

 

Muskel- og skjelettplager og skader

 

 

Myocit

 

 

Osteoporose

 

 

Overvekt og fedme

Monica Sørensen 

 

Parkinson

 

 

Perifer karsykdom

 

 

Polycystisk ovariesyndrom

 

 

Psoriasis

 

 

Reumatoid artritt

 

 

Rusavhengighet og skadelig bruk

Mikael Julius Sømhovd

Under arbeid

Ryggmargsskade

 

 

Schizofreni

Mikael Julius Sømhovd

 

SLE (Lupus)

 

 

Svangerskapsdiabetes

Monica Sørensen

 

Om prosjektet

Aktivitetshåndboken - Fysisk aktivitet i forebygging og behandling, skal gi oppdaterte faglig råd for veiledning og oppfølging med individuelt tilpasset fysisk aktivitet. Den skal være et praktisk verktøy for helsepersonell, helsefagstudenter og andre fagpersoner.

Regelmessig og tilpasset fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge en rekke sykdommer og redusere behovet for medisiner, medisinske inngrep og sykehusinnleggelser. Det er derfor et mål at fysisk aktivitet benyttes som en integrert del av forebygging, behandling og rehabilitering.

Helse- og omsorgstjenesten trenger kunnskap og gode verktøy slik at de kan gi individuelt tilpasset oppfølging. Brukere trenger veiledning om tilpasset fysisk aktivitet og informasjon om hvor de kan få hjelp til å komme i gang.

Aktivitetshåndboken inneholder generelle anbefalinger for fysisk aktivitet og tid i ro, og anbefalinger for bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling ved ca. 30 ulike tilstander og diagnoser. Den nye utgaven vil også lenke til informasjon for bruker og pårørende.

Den reviderte utgaven av Aktivitetshåndboken vil bygge på:

Nåværende utgave av Aktivitetshåndboken fra 2009 (PDF)

Mål og målgruppe

Aktivitetshåndboken retter seg mot helsepersonell, helsefagstudenter og andre som jobber med fysisk aktivitet.

Prosjektorganisering

Styringsgruppe

Navn

Arbeidsgiver

Linda Granlund (divisjonsdirektør)

Helsedirektoratet

May Cecilie Lossius (prosjekteier)

Helsedirektoratet

Prosjektgruppe

Navn

Arbeidsgiver

Inger Merete Skarpaas (prosjektleder)

Helsedirektoratet

Silje Sondell Berg (prosjektmedarbeider)

Helsedirektoratet

Caroline Hodt-Billington

Helsedirektoratet

Mona Svanteson

Helsedirektoratet

Lars Erik Pedersen

Helsedirektoratet

Rita Lill Lindbak

Helsedirektoratet

Øystein Tveite

Helsedirektoratet

Redaksjonsgruppe

Navn

Rolle

Arbeidsgiver

Silje Sondell Berg

Kapittelansvarlig

Helsedirektoratet

Monica Sørensen

Kapittelansvarlig

Helsedirektoratet

Inger-Lise Aamodt Aksetøy

Faglig ressursperson

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin, NTNU/St. Olav

Retningslinjeansvarlige

Arbeidsgruppe enkeltkapitler

Helsedirektoratet

Representanter for pasienter og pårørende

Navn

Arbeidsgiver

Gry Ekeberg Bodin

NCD-alliansen

Elin Stoermann-Næss

NCD-alliansen

Karl Olaf Sundfør

Mental Helse (BrukerRop)

Representanter for målgruppen

Navn

Organisasjon

Tord Moen

Norsk fysioterapeutforbund

Maria Kristin Ommedal Ohrstrand

Norsk sykepleierforbund
Landsgruppen av helsesykepleiere NSF

Siv Tove Engebråten

Norsk psykologforening

Veslemøy Bråten

Norsk forening for helse- og treningsterapeuter

Vilde Baugstø

Den norske legeforening

Thomas Mildestvedt

Norsk forening for allmennmedisin/UiB

Sine Grude

Norsk medisinstudentforening

Involvering av målgrupper

Representanter fra ulike profesjoner, tjenester, nivå og sektorer blir involvert i arbeidet og bidrar blant annet med innspill på om anbefalingene er forståelig og praktisk nyttig, samt erfaringer med digital utgave etter hvert som kapitlene blir ferdige.

Metode og prosess

Aktivitetshåndboken er et av Helsedirektoratets normerende produkter. Ny utgave vil benytte direktoratets mal for faglige råd. De nye kapitlene vil inneholde anbefalinger med utdyping, praktisk informasjon og begrunnelse med referanser.

Det er gjennomført innspillsmøter med representanter for et bredt utvalg av profesjoner og tjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten, og en spørreundersøkelse via kommuner, spesialisthelsetjenesten og profesjonsforeninger. Rapporten gir innsikt i erfaringer med Aktivitetshåndboken og helse- og omsorgstjenestens bruk av og behov for beslutningstøtte til veiledning og individuelt tilpasset fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

Innholdet i Aktivitetshåndboken bygger på nye anbefalinger om fysisk aktivitet og tid i ro 2022, Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling FYSS 2021, Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer, samt innsiktsrapport om målgruppens erfaringer og behov. 

For hvert kapittel opprettes det en egen arbeidsgruppe med interne og eksterne fagpersoner.
Kapittelansvarlige i Helsedirektoratet benytter felles mal for planlegging av revisjonsprosessen. Hvem som inngår i arbeidsgruppene fremgår av høringsutkastet til hvert kapittel. Prosess for oppdatering:

  • Utkast
  • Arbeidsgruppen gjennomgår utkastet
  • Intern høring
  • Ekstern høring
  • Publisering
  • Forvaltning

Det lages egne planer for kommunikasjon, evaluering og forvaltning av hvert kapittel i den nye Aktivitetshåndboken.

På prosjekts nettside publiseres informasjon om prosjektet og høringsutkast, samt lenker til ferdige kapitler. Interessenter kan abonnere på siden slik at de får varsel når det legges ut ny informasjon.

Aktivitetshåndboken publiseres på helsedirektoratet.no. Informasjon til befolkningen, pasienter og pårørende publiseres på helsenorge.no.

Arbeidet er forankret i avdeling folkesykdommer, divisjon folkehelse og forebygging. Avdeling miljø og helse, avdeling retningslinjer og fagutvikling, og avdeling utvikling og digitale kanaler deltar i arbeidsgruppen.

Gjenbruk av innhold fra nettsidene via API

Helsedirektoratets innhold er tilgjengelig for gjenbruk via åpne API-er. Les om hvordan du tar i bruk API-et på helsedirektoratet.no/api.

Kontakt

Aktivitetshandboken@helsedir.no 

Abonner på ny informasjon om revisjonen

Først publisert: 09.05.2022 Sist faglig oppdatert: 30.06.2023 Se tidligere versjoner