Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet i forebygging og behandling

Helsedirektoratet reviderer og digitaliserer Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Reviderte kapitler vil fortløpende legges ut på høring.

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsutkast

Det er gjennomført ekstern høring om diabetes type 1 med frist 9. januar 2023. Her finner du høringsutkastet til råd om diabetes type 1.

Disse har sittet i referansegruppen:

  • Hans Jacob Bangstad, spesialist i pediatri, Oslo Diabetessenter
  • Kirsti Bjerkan, ernæringsfysiolog, Aker Universitetssykehus
  • Gry Lillejordet, diabetessykepleier, Diabetesforbundet

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på innholdet i:

  • rådet (tittel)
  • utfyllende tekst til rådet
  • praktisk informasjon om rådet
  • begrunnelse av rådet

Det er også ønskelig med innspill til eventuelle justeringer av tekst og innspill knyttet til implementering.

Mottatte høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider etter endt høring.

Bakgrunn

Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling, skal gi oppdaterte faglige råd for veiledning og oppfølging med individuelt tilpasset fysisk aktivitet. Den skal være et praktisk verktøy for helsepersonell, helsefagstudenter og andre fagpersoner.

Mer informasjon om prosjektet finnes på prosjektsiden.

Innhold

Aktivitetshåndboken inneholder generelle anbefalinger for fysisk aktivitet og tid i ro, og anbefalinger for bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling ved ca. 30 ulike tilstander og diagnoser. Den nye utgaven vil også lenke til informasjon for bruker og pårørende.

Kapitlene i Aktivitetshåndboken blir publisert i digitalt format etter Helsedirektoratets mal for nasjonale faglige råd. Råd og utdypende råd presenteres først, deretter "Praktisk – slik kan rådet følges" og "Begrunnelse".

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

Aktivitetsalliansen
Alle landets helseforetak
Alle landets kommuner
Alle landets statsforvaltere
EIM – Exercise is medicine Norge
Fylkeskommuner
Høgskoler og universiteter:
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
OsloMet
Høgskulen Vestlandet
Høgskulen Innlandet
Høgskolen Østfold
Høyskolen Kristiania
Norges idrettshøgskole
Diakonhjemmet
Oslo Samisk høgskole
Den norske legeforening
Diabetesforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Folkehelseinstituttet
Friluftsrådenes Landsforbund
Fellesorganisasjonen
Helsetilsynet
Islamsk råd Norge
KS – Kommunesektorens organisasjon
Landsforening for hjerte- og lungesyke
Mental Helse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin
Norsk forening for allmennmedisin
Norsk forening for arbeidsmedisin
Norsk forening for helse- og treningsterapeuter
Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet
Norsk Friluftsliv
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Jordmorforening
Norsk Kiropraktorforening
Norske kvinners sanitetsforening
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norske Samers Riksforbund
Norges idrettsforbund 
Organisasjonen voksne for barn
Pårørendealliansen
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
Rådet for psykisk helse
Røde kors
Samisk legeforening
SANKS – samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus
Tverga
Utdanningsdirektoratet
Virke Trening

Kontakt

Aktivitetshandboken@helsedir.no

Først publisert: 09.05.2022 Sist faglig oppdatert: 18.11.2022 Se tidligere versjoner