Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) og lymfoblastlymfom hos voksne

5.1. Hva er nytt?

5.2. Diagnostisk utredning

5.3. Fertilitet

5.4. Anbefalt behandling

5.5. Allogen stamcelletransplantasjon

5.6. Om ALL

5.7. Diagnostikk og klassifikasjon

5.8. Prognostisk viktige undergrupper

5.9. Responsevaluering

5.10. Antiinfeksiøs profylakse

5.11. Asparaginase

5.12. Høydose metotrexat

5.13. Kontroll

5.14. Registrering

5.15. Vedlegg

Siste faglige endring: 21. desember 2023