Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.3. Fertilitet

Nedfrysing av sæd før behandlingsstart bør tilbys menn i relevant alder når dette praktisk lar seg gjennomføre og utsettelse av behandlingsstart 1–2 dager kan forsvares medisinsk sett. Hvis dette ikke kan forsvares kan man sædbanke etter noen få dagers induksjonsbehandling. Mange blir ikke infertile av ALL behandling og det er viktig å bruke sikker prevensjon pga. teratogene medikamenter.

Nedfrysing av laparoskopisk uthentet ovarialvev kan vurderes før autlolog (HMAS) og allogen stamcelletransplantasjon (SCT) i samråd med fertilitetsklinikk. Dette er sjelden aktuelt ved diagnosetidspunkt på grunn av fare for leukemicellekontaminering, samt at sjansen for infertilitet ved kjemoterapi alene er mindre enn 50%.

Siste faglige endring: 21. desember 2023