Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.5. Allogen stamcelletransplantasjon

Generelle indikasjoner for allogen stamcelle transplantasjon (egne kriterier gjelder for NOPHO 2008 og A2G):

  • Persisterende leukemi >5 % i beinmarg dag 29 etter behandlingsstart.
  • Dag 70–90 MRD>0,1%
  • Vedvarende positivt eller stigende MRD signal > dag 70–90.
  • Philadelphia kromosom positiv ALL i KR1 ved alder <50 år. Ved alder >50 år: Ved MRD>0.01% dag 80-100
  • KMT2A translokert ALL med MRD >0,01% dag 29 eller dag 70-80.
  • KR≥2.

Alle som skal transplanteres bør helst ha MRD<0,1% før kondisjoneringen. Som bro til transplantasjon kan man enten bruke NOPHO 2008 blokker eller en kur blinatumomab. Det anbefales kondisjonering med total kroppsbestråling (Peters et al., 2020). Ved alder 46–65 er det samme indikasjoner for SCT som ved alder 18–45. Men i denne aldersgruppen bør redusert kondisjonering velges.

Siste faglige endring: 21. desember 2023