Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Hva er nytt?

Blinatumomab.

Blinatumomab ble i 2021 godkjent på MRD-indikasjon av beslutningsforum:

”Blinatumomab (Blincyto) innføres som monoterapi til behandling av voksne med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv B-prekursor ALL som er MRD-positiv ≥0,1% under følgende vilkår:

 • sykdommen er i første fullstendige remisjon
 • behandlingen gjennomføres i tråd med anbefalingene i Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, og kun èn kur blinatumomab skal benyttes etter konsolidering.”

En kur blinatumomab gitt over fire uker bør tilbys ved CD 19 positiv og Philadelphiakromosom (Ph) negativ sykdom og MRD >0.1% dag 29 eller dag 70-90 (etter konsolideringen/blokk B1). Kuren doseres i henhold til Felleskatalogen. Etter kuren følger en ukes pause før man gjenopptar behandlingen i den protokollen pasienten følger fra det tidspunktet man avbrøt for å gi blinatumomab (altså fra dag 92 for Eldreprotokollen og NOPHO IR-arm, og tredje blokk-kur i NOPHO HR-arm), se første figur i vedlegget. For dem med MRD >0.1% dag 70-90 er det indikasjon for allogen stamcelletransplantasjon, og blinatumomab brukes da som bro til transplantasjon til dem som vurderes som transplantable.

Registrering av pasientene i Web CRF.

Alle pasienter over 18 år med ALL bør registreres i Web CRF.

 • Pasienter som er inkludert i ALLTogether eller NOPHO protokollen registreres i studienes databaser som før.
  • Ph neg ALL 18-45 som er inkludert i ALLTogether: Registreres som før både i Castor og NOPHO databasen.
  • Ph neg ALL 46-65: Registreres i NOPHO databasen.
 • Pasienter over 65 år registreres i Eldreprotokollen som før.
 • Alle andre pasienter registreres i egen norsk Web CRF.
  Dette gjelder også pasienter med Burkitt leukemi over 18 år, Ph pos ALL 18-65 år og Ph neg ALL 18-65 år som ikke inkluderes i ALLTogether eller NOPHO.
  Denne har samme brukerløsning som for Eldreprotokollen, med samme nettadresse, brukernavn/passord og kode. Pasientene må samtykke skriftlig til registrering

 Tilgang kan fås ved å kontakte petter.quist.paulsen@stolav.no.

Siste faglige endring: 21. desember 2023