Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.11. Asparaginase

Asparaginase har svært høy toksisitet når det gis i induksjon (hepatitt, sepsis, tromboser), men tåles relativt godt ellers i behandlingen.

Problemer:

  • Immunsvikt (cellulær og humoral).
  • Trombose (inkludert sentralvene). Når asparaginase gis i induksjonen kan opp til 30% få trombose. Ved ikke livstruende VTE kan asparaginase gjenopptas etter noen uker under dekke av antikoagulasjon. Det er ikke vist at tromboseprofylakse er nyttig (Burke et al., 2020).
  • Hepatitt (kan bli uttalt og gi leversvikt). Ved asparaginase-indusert hepatitt under induksjon kan asparaginase gjenopptas senere i behandlingen hvis hepatitten ikke var livstruende og har gått tilbake.
  • Pankreatitt (inkludert nekrotiserende). Asparaginase bør vanligvis ikke gjentas etter en pankreatitt-episode (Burke et al., 2020). Ca 50% vil få residiv av pankreatitt ved reeksponering og faren for langtidskomplikasjoner er høy (DM, kroniske smerter, pseudocyster).
  • Allergiske reaksjoner (inkludert anafylaksi). Etter en allergisk reaksjon er det ingen effekt av medikamentet lenger og man bør skifte til annet produkt (Erwinia- eller erytro-asparaginase hvis reaksjon på E-Coli asparaginase). Stille inaktivering kan forekomme og man bør følge asparaginaseaktiviteten biokjemisk.
  • Hypoalbuminemi. Vær obs på at pasientene kan ha ødemer og samtidig redusert intravaskulært volum. I slike situasjoner kan diuretika være risikabelt.
  • Hypertriglyseridemi. Det er ikke anbefalt å måle triglyserider rutinemessig. Det er ikke dokumentert at spesifikk behandling bør gis, eller at man trenger å dosejustere asparaginase (Burke et al., 2020).

Siste faglige endring: 21. desember 2023