Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14. Behandling av ikke-kurable metastaser

14.1. Kirurgisk strategi for behandling av primærtumor ved definitivt inoperable metastaser på diagnosetidspunktet

14.2. Medikamentell behandlingsstrategi

14.3. Molekylær og DPYD diagnostikk

14.4. Behandlingspauser og vedlikeholdsbehandling

14.5. Venstresidig vs. høyresidig cancer

14.6. Aktuelle medikamenter og bivirkninger

14.7. Førstelinjebehandling

14.8. Trippel kjemoterapi

14.9. Eldre

14.10. Andrelinjebehandling

14.11. Tredjelinjebehandling eller senere behandling

Siste faglige endring: 31. januar 2024