Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.4. Behandlingspauser og vedlikeholdsbehandling

Det anbefales vanligvis behandling i 4–6 md. ved partiell respons/stabil sykdom og akseptable bivirkninger før behandlingspause eller vedlikeholdsbehandling (Chibaudel et al., 2009; Salvatore et al., 2021; Simkens et al., 2015). Behandlingspauser har ikke vist å gi tap av levetid sammenliknet med behandling til progresjon dersom behandling er gitt i 4 md. før en behandlingspause (Adams et al., 2021). Ved behandlingspause bør pasienten følges med ny CT-evaluering etter 2–3 måneder, for deretter å gjenoppta kjemoterapi ved progresjon (Sørbye et al., 2008). Samme behandlingsregime kan gi ny respons selv om det foreligger progresjon allerede etter 2–3 måneder behandlingspause (Chibaudel et al., 2009; de Gramont et al., 2007; Grothey, 2010).

En kan vurdere vedlikeholdsbehandling med 5-FU og evt. i kombinasjon med bevacizumab eller EGFR-hemmer som alternativ til behandlingspause. Dette er spesielt aktuelt for pasienter med dårlige prognostiske faktorer som karsinomatose, høy CEA og leukocytose/trombocytose.

Vedlikeholdsbehandling med monoterapi bevacizumab eller EGFR-hemmer har ikke vist effekt.

Siste faglige endring: 20. desember 2023