Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Initial behandling og behandling av NMIBC

Alle pasienter med påvist blæresvulst gjennomgår initialt transurethral reseksjon (TURB). Denne prosedyren vil gi materiale for diagnose og bestemmelse av T-stadiet. Ved NMIBC vil den i tillegg alene kunne behandle sykdommen ved å fjerne alt svulstvev.

Enkelte pasienter med NMIBC kan likevel ha behov for tilleggsbehandling med intravesikal instillasjonsbehandling (kap. Strålebehandling / Trimodal behandling). Pasienter som ikke responderer på denne behandlingen, kan være kandidater for radikalbehandling. Ved massiv utbredelse av NMIBC, som ikke kan saneres ved TURB, selv med flere prosedyrer, kan radikal cystektomi vurderes. Det samme gjelder for enkelte pasienter med T1HG med eller uten Tis (kap. Systemisk behandling i kurativ hensikt ved blærekreft).

7.1. TURB

7.2. Re-TURB

7.3. Visualiseringsteknikker ved endoskopi av blære

7.4. Adjuvant behandling etter TURB

7.5. Instillasjonsbehandling av NMIBC

7.6. Radikal behandling av NMIBC

7.7. Behandlingsoversikt for NMIBC

Siste faglige endring: 21. september 2023