Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.7. Behandlingsoversikt for NMIBC

Behandlingsoversikt for NMIBC er vist i tabell 5.

Tabell 5: Oppsummering av behandlingsanbefaling etter TURB for de ulike risiko-kategorier

Risiko-kategori

Definisjon

Anbefalt behandling

Lav-risiko svulster

Primære, solitære, Ta, lavgradig (LG) (inkl. PUNLP), < 3 cm, ingen CIS

Umiddelbar enkelt-instillasjon med kjemoterapi, evt. NaCL-irrigasjon

Intermediær-risiko svulster

Ta LG svulster som er multiple, residivsvulst eller store (> 3 cm)

Umiddelbar enkelt-instillasjon med kjemoterapi/NaCL-irrigasjon etterfulgt av videre instillasjoner, enten kjemoterapi i maks. 1 år eller full dose BCG i 1 år

Høy-risiko svulster

Minst ett av følgende forhold foreligger:

T1-svulst

Høygradig (HG) svulst

CIS

Intravesikal full dose BCG-instilla­sjoner i 1–3 år eller cystektomi (ved særlig høy-risiko svulst)

Undergruppe av svulster med særlig høy risiko

(Very High Risk)

T1HG med CIS i blære

T1HG, multiple, store og/eller rekurrente T1HG

T1HG med CIS i urethra

Særlig aggressiv histologisk type, lymfovaskulær infiltrasjonSvikt av BCG-behandling

Radikal cystektomi skal vurderes.

Pas. som ikke ønsker eller er uegnet til dette gis full dose BCG-instilla­sjoner i 1–3 år

Radikal cystektomi anbefales

Siste faglige endring: 21. september 2023