Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.2. Re-TURB

Hos en betydelig andel av pasientene med Ta-T1 svulster påviser en svulster ved 1. gangs kontroll etter TUR (Brausi et al., 2002; Miladi, Peyromaure, Zerbib, Saighi, & Debre, 2003) (evidensgrad B). Det kan skyldes inkomplett reseksjon eller nyoppstått tumor (Jahnson et al., 2005), men førstnevnte årsak er klart den hyppigste (Cumberbatch et al., 2018). I tillegg er T1HG/G3 tumores likevel muskelinfiltrerende i ca. 10 % av tilfellene (Brauers, Buettner, & Jakse, 2001; Jakse, Algaba, Malmström, & Oosterlinck, 2004). Av disse grunner er re-TURB indisert, vanligvis innen 2-6 uker etter første TURB, særlig i følgende situasjoner:

  1. Usikkerhet om første TURB var komplett
  2. Manglende muskulatur i preparatet hos pasienter der mer avansert T-stadium vil få behandlingsmessige konsekvenser
  3. T1-tumor (prinsipielt alle)

Anbefaling:

  • Re-TURB ved T1 eller mistanke om inkomplett primær-TUR.

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2021