Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.4. Adjuvant behandling etter TURB

Postoperativ skylling av blære

Postoperativ skylling av blære har i metaanalyser og systematisk review vist å kunne redusere tidlig rekurrens. Varighet av skylling er ikke fastsatt. Metoden bør først og fremst vurderes der instillasjon av kjemoterapeutikum i blære ikke er mulig.

Postoperativ Instillasjon av kjemoterapeutikum i blære

Intravesikale blæreinstillasjonsregimer har som formål å redusere risiko for residiv av lavgradige svulster. Engangsinstillasjon av 40 mg Mitomycin-C i blæren innen noen timer etter TURB reduserer residivfrekvens med opptil 35 % (Bouffioux et al., 1995; Gudjónsson et al., 2009; Oosterlinck et al., 1993; Solsona et al., 1999). Ved høy­risiko blærekreft er der ikke funnet effekt med enkel postoperativ blæreinstillasjon (Onishi et al., 2011; Onishi et al., 2017).

Anbefalinger:

  • Enkeltinstillasjon med kjemoterapi etter TUR (operasjonsdøgnet) hos alle med tilsynelatende ikke-muskelinfiltrerende svulst. Tillegg av vedlikeholdsbehandling er nødvendig ved risikosvulster.
  • Ved kjent høygradige residiver og ved hyppige residiver er det ikke vist effekt av enkeltinstillasjon av cytostatika.
  • Blæreskylling med steril 0.9 % NaCl til neste dag kan alltid vurderes fremfor singel shot mitomycin.

Siste faglige endring: 21. september 2023