Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Holdninger, kunnskap og samarbeid

Holdninger og kunnskap endres over tid. Helsedirektoratet arbeider systematisk med å øke befolkningens kunnskap og tillit til kostrådene. Dette gjøres blant annet ved hjelp av nasjonale kampanjer, kunnskapsformidling og samarbeid med aktører og helsepersonell.

I Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen (2019–2023) er det et overordnet mål å legge til rette for at hele befolkningen, uavhengig av helsekompetanse, språkkompetanse og digital kompetanse, skal kunne finne, forstå og ta i bruk helseinformasjon.

Årlige undersøkelser gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet måler befolkningens holdninger, kjennskap og tillit knyttet til kostrådene, og gir viktig informasjon i arbeidet med informasjonsformidling, kampanjer, og hvor man skal rette innsatsen. De siste dataene er fra 2023.

4.1. Kjennskap og tillit til Helsedirektoratets kostråd

4.2. Hva vektlegger forbruker ved kjøp av mat?

4.3. Nøkkelhullet

4.4. Salt – kunnskap og holdninger

4.5. Kosthold, miljø og bærekraft - holdninger

4.6. Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

Siste faglige endring: 08. desember 2023