Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Hva vektlegger forbruker ved kjøp av mat?

Fra 2014 til 2023 svarte til sammen i overkant av 90 prosent at de i stor grad eller i noen grad prøver å velge sunne alternativer når de handler matvarer (Figur 36).

Andelen som i stor grad prøver å velge sunne alternativer er betydelig høyere blant kvinner enn menn og denne andelen øker med høyere utdanning. I 2023 var andelen som svarte at de i stor grad prøver å velge sunne alternativer, 45 prosent blant kvinner og 28 prosent blant menn. Andelen var 48 prosent blant de med høyest utdanning og 29 prosent blant de med lavest utdanning. 

Figur 36

Smak og pris er fortsatt de to faktorene forbrukerne legger mest vekt på når de handler matvarer (Figur 37). Siden 2017 har det vært en betydelig nedgang i andelen som legger mest vekt på smak, fra 81 til 69 prosent. I 2023 er det flere som legger vekt på pris enn smak. Andelen som legger mest vekt på pris har økt over tid, og spesielt mye fra 2022 til 2023, og er på 79 prosent i 2023. Andelen som legger vekt på at maten er bra for helsen har ligget mellom 54 og 59 prosent siden 2018.

Figur 37

Når det kommer til matens innhold av næringsstoffer, har forbrukerne lenge lagt størst vekt på matens innhold av sukker og fiber/fullkorn og betydelig mindre vekt på innholdet av salt og mettet fett (Figur 38). Andelen som legger mest vekt på innholdet av salt har gått ned siden 2018, men gikk noe opp i 2023.

Figur 38

Siste faglige endring: 08. desember 2023