Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Kjennskap og tillit til Helsedirektoratets kostråd

Andelen som svarte at de kjenner Helsedirektoratets kostråd litt, ganske eller svært godt har økt de siste ti årene, fra 41 prosent i 2013 til 57 prosent i 2023. Kjennskapen har i samme periode økt mest i aldergruppen under 30 år, men dette har jevnet seg noe ut de siste årene (Figur 33). I hele tidsperioden har kjennskapen til kostrådene vært høyere blant kvinner enn menn.

Figur 33

Andelen som har kjennskap til kostrådene, er høyest blant dem med lang utdanning (Figur 34). Fra 2021 til 2022 var det en økning i kjennskap i alle utdanningsgruppene, men fra 2022 til 2023 gikk kjennskapen betydelig ned blant de med kortest utdanning.

Figur 34

I nasjonal handlingsplan for bedre kosthold er det mål om at 80 prosent skal kjenne til Helsedirektoratets kostråd. Kjennskapen til de enkelte kostrådene er god og har holdt seg stabilt høy i flere år. Om lag tre av fire kjenner til de tre anbefalingene om henholdsvis «fem om dagen», fisk til middag to til tre ganger i uken og at det er anbefalt å spise grove kornprodukter daglig. To av tre svarer at de tror det anbefales at inntaket av rødt kjøtt bør begrenses til 1-2 middager i uken, mens om lag en av fire svarer 2-3 middager i uken. Andelen som tror at det er anbefalt å spise grove kornprodukter daglig har gått ned fra 74 til 70 prosent fra 2017 til 2023.

Tilliten til Helsedirektoratets kostråd har holdt seg stabilt høy på rundt 70 prosent siden 2020 (Figur 35). Siden 2013 har andelen som oppgir å ha ganske stor eller svært stor tillit til kostrådene økt fra 60 til 72 prosent i 2023. Andelen som oppgir å ha ganske eller svært liten tillit til kostrådene har gått ned fra 18 til 15 prosent i samme periode. Tilliten til kostrådene øker med utdanningsnivå.

Figur 35

Siste faglige endring: 08. desember 2023