Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Status for mål i nasjonal handlingsplan for bedre kosthold

I dette kapittelet oppsummeres status for mål om matvareforbruk og kostens innhold av sukker og mettet fett i handlingsplanen.

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2023) har kvantitative mål for endringer i kostholdet innen 2023. Det er satt mål om å øke forbruket av grove kornvarer, grønnsaker, frukt og bær, og fisk med 20 prosent. Det er også mål om reduksjon i kostens innhold av mettet fett, tilsatt sukker og salt. Tilsvarende mål er satt i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold mellom matvarebransje og helsemyndigheter. Startpunktet for endringene i forbruket er 2015. Matforsyningsstatistikken er hovedkilden for å måle endringene, bortsett fra for salt. Matforsyningsdataene for 2023 kommer i neste års rapport av Utviklingen i norsk kosthold.

Matforsyningsstatistikken for 2022 tyder på at vi ikke når målene i nasjonal handlingsplan kosthold om 20 prosent økning i forbruk av grove kornvarer, grønnsaker, frukt og bær og fisk. Forbruket av grønnsaker er lite endret siden 2015, mens forbruket av frukt og bær og fisk og sjømat går i feil retning (Figur 40). Kostens innhold av mettet fett er også langt fra målet, mens innholdet av tilsatt sukker er nærmere målet (Figur 41). 

Grove kornvarer

Mål20 prosent økt forbruk av grove kornvarer innen 2023
StatusMangler tall for totalt forbruk av grove kornvarer, men andelen sammalt mel fra norske møller kan gi noe indikasjon. Andelen sammalt mel er lite endret siden 2015.

Grønnsaker, frukt og bær

Mål20 prosent økt forbruk av grønnsaker og 20 prosent økt forbruk av frukt og bær innen 2023.
StatusForbruket av grønnsaker er lite endret siden 2015, mens forbruket av frukt og bær har gått ned med 10 prosent.

Fisk og sjømat

Mål20 prosent økt forbruk av fisk innen 2023.
StatusForbruket av fisk og sjømat er 13 prosent lavere i 2022 enn i 2015.

Figur 40

Mettet fett

MålRedusert innhold av mettet fett i kosten til 12 energiprosent innen 2023.
StatusMettet fett har ligget mellom 14 og 15 energiprosent siden 2015, og var ca. 14 energiprosent i 2022.

Tilsatt sukker

MålRedusert innhold av tilsatt sukker i kosten til 11 energiprosent innen 2023.
StatusInnholdet av tilsatt sukker har ligget mellom 11 og 12 energiprosent siden 2015, og var ca. 12 energiprosent i 2022.

Figur 41

Siste faglige endring: 05. februar 2024