Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.4Salt – kunnskap og holdninger

Helsedirektoratet anbefaler å redusere saltinntaket i kostholdet. Om lag fire av fem tror høyt saltinntak kan øke risikoen for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer (Norstat). I 2023 svarte 83 prosent at de tror at befolkningen i Norge spiser litt eller mye mer salt enn det myndighetene anbefaler, mens kun 34 prosent tror at de selv spiser mer salt enn det myndighetene anbefaler.

Andelen som svarer at de i ganske eller svært stor grad er opptatt av å redusere saltinntaket, har gått ned fra 49 til 40 prosent fra 2017 til 2023. Aldersgruppen over 50 år er mer opptatt av å redusere saltinntaket enn yngre aldersgrupper. I nasjonal handlingsplan for bedre kosthold er det mål om at denne andelen øker til 80 prosent.

Andelen som mener det vil være til hjelp at industrien senker saltinnholdet i produktene for at en skal kunne minke saltinntaket sitt, har gått ned fra 82 til 69 prosent fra 2015 til 2023. Andelen som svarer at det vil hjelpe om det blir enklere å se hvor høyt saltinnhold er i produktene de kjøper, gikk ned fa 63 til 50 prosent i denne tidsperioden.

Siste faglige endring: 08. desember 2023