Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.6Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

I 2016 ble det inngått en intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold mellom helsemyndigheter og matvarebransje innenfor seks innsatsområder, med varighet ut 2021. Gjennom avtalen forplikter partene seg til å bidra til å redusere inntaket av salt, tilsatt sukker og mettet fett, samt øke inntaket av frukt og grønt, fisk og sjømat og grove kornprodukter i befolkningen.

Intensjonsavtalen videreføres ut 2025. Målene i ny avtaleperiode er strammet inn for salt og tilsatt sukker, og det er etablert et nytt mål for økt omsetning av nøkkelhullprodukter. Per 2023 har 93 virksomheter og organisasjoner sluttet seg til intensjonsavtalen (helsedirektoratet.no)

Saltpartnerskapet opphørte 31.12.2021. Fra 2022 organiseres arbeidet med saltreduksjon under innsatsområde 1 i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold. Forskningsstiftelsen Fafo har utarbeidet rapport med resultater fra Saltpartnerskapet for perioden 2019-2021 (fafo.no).

Siste faglige endring: 08. desember 2023