Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Godkjenning av utdanningsvirksomheter

Som en oppfølging av Rapport IS-2758 er Helsedirektoratet bedt om å utrede hvordan utdanningsvirksomheter skal søke direktoratet om å bli godkjent som utdanningsvirksomhet og hvilke opplysninger søknadene skal inneholde (4). Dette inkluderer:

  • Kriterier for godkjenning av utdanningsvirksomheter, inkludert klinisk praksis på universitetene og på kompetansesentrene.
  • Krav til og innhold i skriftlig samarbeidsavtale mellom utdanningsvirksomhetene og mellom utdanningsvirksomheter og andre læringssteder.
  • Krav til kliniske veiledere, vurderingsmappe og kasusmappe.
    Eventuelle øvrige forhold som vurderes å være av betydning for gjennomføringen av spesialistutdanningen av tannleger.

Rapport IS-2758 foreslo at Helsedirektoratet skal kunne godkjenne utdanningsvirksomhetene for selvstendig ansvar for deler av spesialistutdanningen (3).

Som beskrevet i kapittel 2 Gjeldende rett for spesialistutdanning av tannleger tolker Helsedirektoratet lovverket slik at utdanningsvirksomheter for spesialistutdanning av tannleger kan godkjennes etter helsepersonelloven § 51 pkt. b.

Dette er i samsvar med oppdragets ordlyd der det heter at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i ny forskrift vil foreslå en bestemmelse som innebærer at utdanningsvirksomheter godkjennes av Helsedirektoratet etter søknad.

Universiteter og regionale odontologiske kompetansesenter søker Helsedirektoratet om å bli godkjent som utdanningsvirksomhet for tannleger i spesialisering. Regionale helseforetak (RHF) som er godkjent av Helsedirektoratet for spesialistutdanning av leger, trenger ikke ny godkjenning for å ivareta sitt ansvar, gitt i oppdragsbrev, for spesialistutdanning av tannleger.

 

4.1. Definisjon av utdanningsvirksomheter

4.2. Godkjenning av utdanningsvirksomheter for tannleger i spesialisering

4.3. Spesialistutdanning er et ledelsesansvar

4.4. Utdanningsvirksomhetenes ansvar for spesialistutdanningen

4.5. Utdanningsvirksomheters ansvar for utdanningsløpet til den enkelte tannlege

4.6. Utdanningsvirksomheters avtaler med andre virksomheter

4.7. Krav til veiledere ved spesialistutdanning av tannleger

4.8. Vurdering av godkjente utdanningsvirksomheter

Sist faglig oppdatert: 31. mai 2022