Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Godkjenning av utdanningsvirksomheter for tannleger i spesialisering

Godkjenningen skal basere seg på en vurdering av om utdanningsvirksomheten oppfyller kravene i punktene i kapittel 4.4 Godkjente utdanningsvirksomheters ansvar for utdanningen.

Godkjenningen av utdanningsvirksomheten skal knyttes til en eller flere bestemte godkjente odontologiske spesialiteter som virksomheten tilbyr utdanning i. Godkjenningen kan også gjelde en ev. utprøving av andre spesialiteter gitt som eget oppdrag.

Helsedirektoratet kan fastsette hvordan det skal søkes (krav til utforming av søknaden) og hvilke opplysninger søknaden skal inneholde som er nødvendige for å vurdere om utdanningsvirksomheten oppfyller kravene for den eller de spesialitetene det søkes for. Helsedirektoratet mener det at det bør lages et opplegg for å følge med på utdanningsvirksomhetene etter gitte kriterier, som enten kan være at de rapporterer til Helsedirektoratet eller at direktoratet kan følge med via digitale verktøy som f.eks. kompetanseportalen.

Helsedirektoratet mener at det i arbeidet med godkjenningsregelverket må tas stilling til hvilke tiltak eller aktiviteter som anses unødvendig å dokumentere for universitetene som er godkjent av NOKUT for bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger. Det kan gjelde forhold som tilgang til faglitteratur, hvilken klinisk, akademisk og veilederkompetanse faste universitetsansatte som professor og førsteamanuensis har. Det samme gjelder forskningsaktivitet (se pkt. c og f under).

Forslag til søknad

Det skal sendes inn en søknad per spesialitet, per utdanningsvirksomhet. Dersom det er læringsmål virksomheten selv ikke kan tilby eller har kapasitet til å gjennomføre læringsaktiviteter for, kan det inngås skriftlige avtaler med andre virksomheter som kan tilby disse læringsmålene. Avtalene skal vedlegges søknaden om godkjenning.

Læringsmålene kommer frem av foreslått vedlegg 2 til ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for tannleger.

Utdanningsplan med kobling mellom læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer skal inngå som grunnlag for søknadsbehandlingen. På sikt vil Helsedirektoratet kunne hente dette inn automatisk fra kompetanseportalen. Da må nødvendig informasjonen være lagt inn i kompetanseportalen før søknaden kan behandles.

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022