Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Dagens legemiddelberedskap

Dette kapittelet beskriver kort dagens legemiddelberedskap i henhold til de forskjellige bestanddelene i beredskapsskjoldet. For en mer utfyllende beskrivelse vises det til Vedlegg B.

3.1 Dagens beredskapslovgivning

3.2 Dagens beredskapsorganisering

3.3 Dagens beredskapsforsyning

3.4 Dagens beredskapsrutiner

3.5 Status på tidligere anbefalte tiltak for legemiddelberedskap i Norge

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2019