Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Dagens legemiddelberedskap

Dette kapittelet beskriver kort dagens legemiddelberedskap i henhold til de forskjellige bestanddelene i beredskapsskjoldet. For en mer utfyllende beskrivelse vises det til Vedlegg B.

3.1. Dagens beredskapslovgivning

3.2. Dagens beredskapsorganisering

3.3. Dagens beredskapsforsyning

3.4. Dagens beredskapsrutiner

3.5. Status på tidligere anbefalte tiltak for legemiddelberedskap i Norge

Siste faglige endring: 21. juni 2019