Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Forsyningskjeden for legemidler

Forsyningskjeden for legemidler omhandler alle aktiviteter fra produksjon av virkestoff til legemiddelet er hos pasienten. Den foregår på tvers av landegrenser og involverer aktører som Norge i liten grad kan påvirke eller styre. I rapporten gis det en forenklet fremstilling av forsyningskjeden. I Vedlegg A følger en detaljert fremstilling av forsyningskjeden. Det vises også til rapporten Risikoanalyse av legemiddelmangel, som er utarbeidet av DSB.

2.1. Den forenklede forsyningskjeden

2.2. Sårbarheter knyttet til forsyningskjeden

2.3. Nasjonalt risikobilde og scenarioer som truer legemiddelforsyningen

Siste faglige endring: 21. juni 2019