Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Den forenklede forsyningskjeden

Forsyningskjeden for legemidler kan deles inn i tre deler som vist i Figur 3:

  1. Produksjon og distribusjon til Norge
  2. Distribusjon i Norge
  3. Salg og forbruk i Norge
Forsyningskjeden for legemidler
Figur 3: En forenklet fremstilling av forsyningskjeden for legemidler. Den består av tre deler; produksjon internasjonalt og i Norge, distribusjon i Norge, og salg og forbruk i Norge.

Produksjon og distribusjon til Norge

De aller fleste legemidler som brukes i Norge er produsert i utlandet. Norge er derfor avhengig av import for å dekke behovet for legemidler. Legemiddelproduksjonen er global og markedsstyrt, med høy grad av konsolidering og oppkjøp, samt produksjon i lavkostland. Sistnevnte gjelder særlig for produksjon av virkestoff og mellomprodukt, hvor produksjon i stor grad foregår i Kina og India. Noen få kommersielle legemiddelprodusenter har produksjon i Norge, men en stor andel av deres produkter eksporteres ut av landet.

Det foregår en begrenset produksjon av legemidler på eller i regi av apotek i Norge, gjennom ordningen SPAS (Serviceproduksjon AS) eller gjennom sykehusapotekenes egen produksjon. Ordningen dekker behovet for legemidler som ikke tilbys av de kommersielle legemiddelprodusentene. Produksjonen har vært avtagende de siste årene. Produksjon i apotek er imidlertid avhengig av import av råvarer fra utlandet og er ikke fristilt fra det globale markedet når det gjelder tilgang til virkestoff og andre råvarer. Sykehusapotek/apotek produserer også legemidler til den enkelte pasient. Produksjonsleddet inkluderer distribusjon til Norge for de legemidlene som er produsert i utlandet.

Distribusjon i Norge

Dette inkluderer transport og lagring av legemidler i Norge, fra et legemiddel kommer til Norge, distribusjon til grossist og videre distribusjon til apotek. Legemiddelprodusentene har i stadig mindre grad egne lagre i Norge, men konsoliderer disse i Norden eller Europa. Bruken av konsignasjonslager hos grossist har gått ned i takt med dette. Når en legemiddelprodusent har et konsignasjonslager hos en grossist, betyr det at produsenten eier legemiddelet inntil grossisten selger det (og får fortjeneste av salget). Lagrene som benyttes i produsentenes regi i Norge i dag driftes som regel av tredjeparter.

Salg og forbruk i Norge

Legemiddelet kommer frem til den enkelte pasient på følgende måter:

  • Resept rekvireres fra lege eller sykehus, og resepten ekspederes på apoteket til pasient eller stedfortreder om pasienten har avtale om legemiddelhåndtering via hjemmetjenesten i sin kommune.
  • Kommunal helse- og omsorgstjeneste rekvirerer legemidler fra avtaleapotek for utdeling til den enkelte pasient. Den enkelte kommune eller grupper av kommuner kan ha en anbudsavtale med en apotekkjede om leveranse av legemidler til kommunale institusjoner.
  • Sykehus rekvirerer legemidler på sykehusapoteket de er samlokalisert med for utdeling til den enkelte pasient. De fire regionale helseforetakene har sammen inngått avtale med en grossist om leveranse av legemidler via sykehusapotek.
  • I forsvarssektoren gis førstehjelp eller helsetjenester, inkludert legemiddelbehandling av militært sanitets- eller helsepersonell. Forsvarssektoren har avtale med grossist om leveranse av legemidler, og har også et eget forsyningslager av enkelte legemidler.

Siste faglige endring: 21. juni 2019