Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Svakheter ved dagens legemiddelberedskap

Med bakgrunn i av utviklingen i det globale legemiddelmarkedet de siste årene har det ved en grundig vurdering av dagens legemiddelberedskap i Norge blitt avdekket flere svakheter.

Det sentrale spørsmålet i dette kapittelet er hvilke svakheter dagens legemiddelberedskap har som påvirker evnen til å opprettholde legemiddelforsyningen når scenarioene beskrevet i kapittel 2.3 inntreffer? De avdekkede svakhetene er vist i forhold til ulike bestanddelene av beredskapsskjoldet i Figur 7, og beskrevet nærmere i de påfølgende underkapitlene.

Figur 7 Avdekkede svakheter ved dagens legemiddelberedskap
Figur 7: Avdekkede svakheter ved dagens legemiddelberedskap.

 

4.1. Svakheter ved dagens beredskapsorganisering

4.2. Svakheter ved dagens beredskapsforsyning

4.3. Svakheter ved dagens beredskapsrutiner

Siste faglige endring: 21. juni 2019