Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Dagens beredskapsrutiner

Skillet mellom forsyningssvikt og etterspørselssjokk er spesielt tydelig når det gjelder beredskapsrutiner. Ved etterspørselssjokk vil legemiddelforsyningen være et av mange aspekter som skal ivaretas, og rutinene vil naturlig inngå i en større sammenheng. Forsyningssvikt er spesifikk for legemiddelforsyningen, og her trengs derfor også egne beredskapsrutiner. Legemiddelverket fører en oversikt over legemiddelmangler og -avregistreringer, samt gir råd til apotek og helsepersonell og publiserer varsler for pasient, apotek og rekvirenter på sine nettsider. I tillegg publiseres det også informasjon om legemiddelmangel på Felleskatalogens nettsider. Dersom det ikke er mulig å skaffe legemidlene kan Legemiddelverket godkjenne salg av utenlandske pakninger.

For en mer utfyllende beskrivelse av dagens beredskapsrutiner, samt dagens legemiddelberedskap i forsvarssektoren og i Norden vises det til Vedlegg B.

Siste faglige endring: 21. juni 2019