Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Utvikling fastlegeordningen

I dette kapitlet vektlegges utviklingen i fastlegeordningen på nasjonalt nivå og etter kommunestørrelse. Se vedlegg til Årsrapportens Del 2 for mer tallgrunnlag og tall på fylkesnivå.

7.1. Veksten i fastleger har avtatt de siste årene, men økte i 1. kvartal 2022

7.2. Økning i lister med og uten fast lege

7.3. Gjennomsnittlig listelengde og listetak reduseres

7.4. Stadig færre ledige plasser hos fast lege

7.5. Stabil andel fastleger bruker vikar, men flere vikardager på ubesatte lister

7.6. Antall avtaler registrert som fastlønn øker

Sist faglig oppdatert: 19. mai 2022